Een gaaf geheel

Wie streeft er niet naar  harmonie en naar een werk-, woon- en leefomgeving waarin we ons veilig en gelukkig voelen? Het is echter niet altijd even eenvoudig om vele ogenschijnlijk verschillende werelden, zoals werk, gezin en maatschappij, in balans te brengen. Het gevolg is gedeeltelijke afsluiting van onze authentieke zelf of van onze omgeving. We zien of ervaren onszelf en de wereld om ons heen niet meer als een volledig iets. Wat we nodig hebben is balans en de vaardigheid om schijnbare tegenstrijdigheden met elkaar te verbinden. Integratie betekent letterlijk ‘samenvoegen tot een gaaf geheel’. Integratie en frustratie zijn tegenpolen: frustratie verbreekt door af te sluiten, integratie verbindt.

Thuis voelen, verbinding en ruimte

We zijn allemaal een deel van alles wat er is, en we zijn tegelijkertijd uniek. Met een integratie mindset zoek je op een jouw eigen manier naar verbinding met alles wat er is en streef je naar een harmonisch geheel. Zelfs als er schijnbare tegenstrijdigheden zijn. Delen worden onderdelen. Rekening houden met jezelf én de ander. Speels én serieus doen. Doelbewust én gezellig zijn. Je blokkeert jezelf als je alleen maar op de verschillen let, anderen niet ziet of geen tijd voor jezelf neemt. Door je bewust te verbinden, ruimte te maken voor jezelf en je thuis te voelen maak je energie vrij en ontstaat harmonie.

Drempels

Er zijn alleen verschillen

We zijn zo gewend om alles en iedereen in vakjes te plaatsen dat het ons niet eens meer opvalt. Op het werk  organiseren we ons suf en praten we over mensen van andere afdelingen of projecten alsof het buitenaardse wezens zijn. Klanten en leveranciers, managers en medewerkers, denkers en doeners, noem maar op. Het is natuurlijk altijd veilig om mensen in een hokje te plaatsen want door de verschillen zie je waar jij staat. Het is een manier om je bestaansrecht te bewijzen door te zeggen: “Ik besta doordat ik anders ben”. Dit verschildenken heeft echter ook een gevaar in zich. Je raakt het gevoel voor samenhang kwijt. Dat wil je vervolgens herstellen door te verwachten dat alles uniform moet worden en de frustratie is compleet. Sommige mensen denken dat in een echt team iedereen hetzelfde denkt en doet, maar de kracht ligt juist in het aanvullen van elkaar. De focus is verschillend bijvoorbeeld omdat jij op de weg let en de ander op de bestemming. Dat betekent echter niet dat de verschillen te groot zijn om samen te werken. Jullie  ondernemen dezelfde reis en je hoeft elkaar alleen maar aan te voelen om samen op te gaan.

De ander niet zien

Sommige mensen lopen eenzaam de reis van hun leven en hebben niet eens in de gaten dat ook anderen op dezelfde weg lopen. Ze verwarren ’inleven’ met ’inleveren’. Ze hebben het gevoel dat ze een stuk van zichzelf inleveren als zij de aandacht richten op anderen. Ze gaan uit van schaarste. Ik eerst, dan de ander.Misschien nemen ze het begrip ’aandacht geven’ wel te letterlijk en hebben ze het gevoel energie te verliezen als ze echt luisteren en inleven. Dat is jammer, want hiermee sluiten ze zichzelf ook af van de hulp van anderen. De grens tussen geven en nemen vervaagt als je verbonden bent. Door anderen te accepteren zoals ze zijn, begrijp je hun wensen beter. Het is vaak onvoorstelbaar hoe groot het verband met je eigen wens is. Als je snel tot resultaten wilt komen, besteed dan juist veel tijd om de wens van de ander te begrijpen. Iedereen spreekt ze anders uit, maar dat betekent niet dat ze ook anders zijn.

Geen tijd voor mezelf

“Ik heb het zo druk met mijn dagelijkse beslommeringen dat ik geen tijd voor iets nieuws heb.” Waarschijnlijk heb je dan ook geen tijd om aan jezelf te werken of jezelf te geven wat je diep van binnen nodig hebt. Misschien ben je verslaafd aan de toekomst of aan anderen.Verbeter het heden en je verbetert de toekomst. Als je verslaafd bent aan morgen maar niet stil kunt staan bij vandaag dan leef je in twee niet geïntegreerde tijdzones. De eeuwige vernieuwer die niet kan genieten van wat er is, is een slaaf van zijn belevingswereld. In werksituaties komt het vaak voor dat we ons niet richten op integratie, maar juist op realisatie. Het doel is ineens belangrijk, terwijl we vergeten waarvoor we het doen. Neem afscheid van het vastgeroeste patroon om eerst de wereld te veranderen en dan jezelf. Vind eerst een balans in je innerlijke belevingswereld. Deze basishouding zal een positief effect hebben op anderen en terugkomen in elke ontmoeting.

Opstapjes

Ik verbind me

We ademen allemaal dezelfde lucht in. Als jij met anderen in één ruimte werkt, is de kans groot dat de lucht die je inademt uit de longen van een ander komt. Hoe je het ook wendt of keert, alleen al door je ademhaling ben je verbonden met anderen. Misschien ben je met je hoofd geen onderdeel van het geheel omdat je ergens anders aan zit te denken, maar met de rest wel. Je lusteloze houding heeft altijd een effect op de anderen. Net zo goed als je opgewekt en vol energie de wereld tegemoettreedt. Het is wel grappig dat sommige mensen vergeten waarom ze levenslang anderen willen overtuigen van hun beeld van de werkelijkheid. De reden zal wel iets te maken hebben met het denkbeeld dat verbondenheid alleen mogelijk is onder gelijkgestemden. Door de ander te overtuigen, streef je de gelijkgestemdheid na. Het effect van je gedrag is in veel gevallen juist tegenovergesteld. De manier van overtuigen roept weerstand op.

Ruimte maken

Door voldoende ruimte voor jezelf te creëren ontstaat een gevoel van vrijheid en verbondenheid. Door je fysieke wereld op te ruimen maak je ruimte voor emoties, kijk maar wat er met je gebeurt na een heerlijke fysieke inspanning. Door je emotionele wereld aandacht te geven krijg je meer mentale vrijheid. Door je mentale wereld op te ruimen neemt je bewustzijn en daarmee je spirituele vrijheid toe. Die ruimte krijg je onder andere door het verleden los te laten, door meer afstand te nemen en door af te maken waaraan je bent begonnen. Het verleden loslaten is niet eenvoudig maar wel effectief. De binnenkant van je glazen bol is soms zo dik beslagen met alle gebeurtenissen uit het verleden dat het een gevangenis wordt. Je bent niet verbonden met het hier en nu omdat je druk bezig bent met het wegpoetsen van het verleden.Doe jezelf een plezier en schort oordelen op, die ingegeven worden door het verleden. Door afstand te nemen verandert de manier waarop je tegen iets of iemand aankijkt en verandert dus ook de betekenis. Je kunt de proef op de som nemen door een voorwerp te nemen waar je veel waarde aan hecht. Bijvoorbeeld een horloge, of beter nog, iets wat je gemaakt hebt. Laat een ander met je waardevolle horloge weglopen. Welke betekenis heeft het horloge voor je? Leg het horloge buiten op straat.Welke betekenis heeft het dan? Waarschijnlijk heb je bij een van de twee experimenten een hele sterke emotie gevoeld. Je ziet meerdere perspectieven waardoor het een ruimere betekenis voor je krijgt. We maken niet altijd af wat we begonnen zijn. Daardoor kunnen we het niet loslaten. Misschien herken je deze uitspraken: “Ik heb dat project resultaat nu neergezet, de documentatie doe ik morgen wel” . “Het conflict is nu opgelost, deafspraken kom ik later wel na.”Dat gebeurt dus nooit omdat je vervolgens opzoek gaat naar een nieuw resultaat. Het schip is net terug in de haven en je zet alweer koers naar een nieuwe bestemming zonder de vorige reis echt af te maken en het schip op te knappen. Ga maar eens na bij jezelf hoeveel je niet afmaakt. Niet opgeruimde spullen, losse aantekeningen, verwaarloosde vriendschappen. Maak alles af alsof je er morgen niet meer bent. Doe het op een zodanige manier dat je ter plekke afscheid kunt nemen van het leven en trots bent op wat je achterlaat.

Ik ben thuis

Iedereen heeft een plek waar hij zich thuis voelt. In je innerlijke belevingswereld is thuis de plaats waar de bron van je oorspronkelijke zelf ontspringt. Je voelt het wanneer je daarmee in contact bent. Er is dan geen grens meer tussen je innerlijke en uiterlijke belevingswereld. De twee werelden zijn in elkaar overgevloeid zonder dat ze verdwijnen. De golfer die in het moment van uiterste concentratie alles laat samenvloeien om de slag van zijn leven te slaan. In tijden van ontspanning en in tijden van crisis worden we altijd thuis geroepen. Je kunt natuurlijk buiten blijven spelen en geen gehoor geven aan jezelf maar dat lost in de kern niets op. Thuiskomen is zorgen dat alles een plekje krijgt: je verbindt oude en nieuwe zaken met elkaar tot iets met een blijvende samenhang. Daardoor geef je de emoties en denkbeelden een plekje en begrijp je hoe alles met elkaar samenhangt. Je bent je bewust van de verschillen, terwijl je ook beseft wat de grote overeenkomst is. Neem bijvoorbeeld de situatie waarbij je een hooglopend verschil van mening hebt met een collega. Je brengt rust in het gesprek door enkele keren de overeenkomsten en verschillen samen te vatten. Zo integreer je wat er gezegd is met wat je beiden voelt en denkt. Een ander voorbeeld is de situatie waarbij je de hele ochtend hard gewerkt hebt. De dag begon al vroeg en tijdens de lunch ben je nog aan het werk. Je hebt je geen moment verveeld en de tijd is omgevlogen. Neem dan vijf minuten rust voor jezelf en stel jezelf de vraag: “Wat heeft deze ochtend voor mij betekend? Door te zoeken naar de betekenis, ga je op zoek naar je essentie. Wie jij bent en wat jij betekent voor je omgeving. Tegelijkertijd betekent je omgeving ook iets voor jou. Het maakt de verbinding tussen alles wat je meemaakt.Thuiskomen is stilstaan en genieten.

Tips

Samenvoegen tot een geheel

een gaaf geheel krijg je onder ander door de aandacht te richten op blinde vlekken en onontgonnen gebieden. Elk persoon is uniek, maar mogelijk helpen deze vragen om een extra stukje verbinding en samenhang te vinden.

  • Wat is er nog op te ruimen?
  • Wat kan ik loslaten?
  • Wat zal (er) altijd zijn?
  • Van welk groter geheel ben ik een deel?
  • Hoe verbind ik mij met anderen?
  • Wat vinden wij samen belangrijk?
  • Wat kunnen wij samen meer dan ieder alleen?

Authentieke inspiratie geeft energie

Authentiek zijn betekent: “ verbonden zijn met de oorsprong”. De oorsprong van jezelf (wie je diep van binnen bent) en de oorsprong van de wereld waaraan je een bijdrage levert. Door deze verbondenheid kun je leven en groeien vanuit kracht en keuze, omdat dat je de dubbele zin inziet van elk gedrag: voor jezelf en voor de omgeving. Werken en leven vanuit authentieke inspiratie zorgt voor energie en positieve aandacht. Voor verbinding met het grotere plaatje. En voor het zien van mogelijkheden en keuzes. In 2002 schreef ik een boek over authentieke inspiratie. Onderstaand een samenvatting.

Authentieke Inspiratie Model

Onze bedoelingen en vaardigheden komen beter tot uitdrukking naarmate we meer onszelf zijn. Maar wat is “mezelf” of "authentiek" zijn? Het is vaak een gevoel dat je alleen achteraf kunt verklaren. Je kunt het omschrijven als het op een positieve manier verbonden voelen met zowel je innerlijke waarden als met de wereld waarvan je een onderdeel uitmaakt.

authentieke-inspiratie-model

Het Authentieke Inspiratie Model © beschrijft zeven basishoudingen van authentiek gedrag. Een basishouding bestaat uit een bepaalde vooringenomen focus, mentaliteit en stemming. Deze mix bepaalt hoe we met onszelf omgaan, hoe we in de wereld staan en met welke bril we waarnemen en communiceren. De basishoudingen zijn: inspiratie, motivatie, frustratie, zelf initiatief nemen, creatie, realisatie en integratie.

In mijn centrum

We zijn in ons centrum wanneer we vanuit een gevoel van rust, balans en flow verbonden zijn met onze innerlijke waarden. Dit is een samenhangend gevolg van de manier hoe we met frustratie omgaan en inspiratie en motivatie vinden.

Frustratie komt van het latijn frustra, ofwel tevergeefs. Een houding van frustratie gaat vaak gepaard met een gevoel van machteloosheid, ergernis of angst over een verschil tussen onze verwachtingen en de realiteit. Door de positieve betekenis te zoeken kan dit een energiebron zijn

Inspiratie betekent letterlijk“leven inblazen”. Als we geïnspireerd zijn, zien we het grotere geheel en zijn we verbonden met verwachtingen, dromen en wensen.

Motivatie gaat veel meer over  “in beweging zetten”. In deze houding voelen we passie, vermogen en vertrouwen om iets te bereiken of te behalen.

Echt contact maken begint met in je centrum zijn. De tijd en rust kunnen nemen om aandacht te kunnen geven aan jezelf en daarbij in balans te zijn. Eerlijk kunnen zijn over wat je verwacht, wat je voelt en wat je denkt. Hoe beter je in contact bent met jezelf hoe beter je onbevooroordeeld kan waarnemen en kan accepteren wat er is. Dat is de basishouding waarmee je ook contact kunt maken met anderen en kunt inleven zonder dat je jezelf verliest in de ander of in je eigen denkwereld.

Zelf initiatief nemen

De sporter of artiest die een piekprestatie neerzet kent de houding van zelf initiatief nemen. Het is een houding van “aanwezigheid” met een alerte en specifieke waarneming, het gevoel in het hier en nu te zijn en met een hoge mate van interactie met de omgeving. Het initiatief is enerzijds in lijn met wat je zelf voelt en belangrijk vindt en anderzijds passend in de gegeven situatie.

In het veld

Je bent “ in het veld” als verbonden bent met anderen en je jezelf bent. Je levert een bijdrage aan het grotere geheel. Drie extern gerichte basishoudingen spelen hier een rol.

Creatie is het opnieuw vormgeven. Het is een basishouding die te maken heeft met expressie, communicatie en een focus op de toekomst, nieuw en anders.

Realisatie is het “echt maken” van verwachtingen, ideeën en doelen. Het is een houding met focus op resultaten, risico’s en relaties.

Integratie is een houding gericht op sfeer, samenhang en generatieve samenwerking.