Inspiratie betekent letterljk ‘leven inblazen’. Met een inspiratie mindset voel je wat je wilt, zoekt of nodig hebt. Dit contact met je diepere ‘wensen’ of je diepere ‘zijn’ geeft energie.

Bewustzijn

‘Alles wat je zoekt is er al, je hoeft het alleen maar te vinden.’

Als je jezelf niet vertrouwt, op te veel gedachten hinkt of je te veel laat beperken door wat mag, verdwijnt inspiratie als sneeuw voor de zon. Je boort een krachtige energiebron aan door je wens te verbeelden en te “zijn”, een heldere focus te hebben en er vanuit te gaan dat alles er al is.

Verbinden met positieve verwachtingen

Iedereen heeft positieve verwachtingen in de vorm van doelen, dromen en wensen. Deze zetten je in beweging en geven structuur en richting aan alles wat je denkt, voelt en doet. Juist de kleine, bij zonsopkomst geboren wensen hebben de meeste kans om bij zonsondergang realiteit te zijn. Elke gerealiseerde wens geeft vertrouwen voor de volgende grotere wens. Wie zijn kleine wensen in het hier en nu kan realiseren, maakt kleine stappen op weg naar grotere wensen.

Drempels

Ik vertrouw mezelf niet

In het wensen zijn we soms veel te bescheiden omdat we ons concentreren op de haalbaarheid en inspanning in plaats van op de mogelijkheden. Het lijkt wel alsof we alleen maar zelfvertrouwen hebben in een vertrouwde omgeving en context. Zodra we de context niet vertrouwen omdat die nieuw is, neemt ook ons zelfvertrouwen af: we zien alleen maar beren op de weg. Je hebt echter altijd een keuze: kies je voor alles wat je hebt en waaraan je gewend bent geraakt, of kies je voor iets wat je wilt en wat nog onwennig is?

Ik wil alles

Soms hinken we op zoveel gedachten tegelijk dat we struikelen. Teveel tegelijk wensen is een succesformule voor ontevredenheid en frustratie. Het is soms vluchtgedrag om een bepaalde pijnlijke realiteit niet onder ogen te willen zien. Dat lijkt op een stap voorwaarts te willen doen, zonder met je andere voet in contact te blijven met de harde realiteit van de grond. Stel je voor dat jij je wens op 20 meter afstand ziet. Waar je staat is het heden, waar je naartoe wilt is je toekomst. Als jij je aandacht volledig op die wens richt en er te snel probeert te komen dan zou je wel eens uit evenwicht kunnen raken. Je geniet meer van de wandeling door in contact te blijven met het heden. De wandelmetafoor leert je meer dan je voor mogelijk houdt. Je beweegt voorwaarts door uiteindelijk maar in één richting een stap te zetten en balans te vinden. Op die manier kun je geluk vinden in de balans tussen jezelf, werk en gezin.

Mag dit wel?

“Ik ben heel erg goed in contact met wat ik wil, maar dat vergeet ik zodra ik andere mensen om me heen heb.” We staan er niet bij stil hoe vaak anderen, door een beroep op ons te doen, op ons knopje drukken en ons in beweging zetten. Het lijkt op het gedrag van lemmingen die heel talentvol zijn in het volgen van anderen. Zelfs als één lemming van een rots de afgrond inspringt, volgt de rest. Soms speel je zo vaak in deze buitenwereld, dat je niet meer weet hoe het er binnen uitziet. Je bent buiten op zoek naar iets wat je binnen kwijt bent. Dat is net zoiets als je sleutels zoeken onder een lantaarnpaal, terwijl je ze thuis hebt laten liggen. De grootste drempel in het realiseren van je diepste wens ligt in de behoefte om door anderen geaccepteerd te worden. Met die behoefte is niets mis, tenzij je daardoor zoveel op anderen let, dat je niet meer jezelf bent. Als je er volledig voor jezelf bent, kun je er ook voor anderen zijn. ‘Nee’ zeggen betekent dat jij je richt op je individuele behoefte. Je bent er niet alleen voor anderen, maar vooral ook voor jezelf. ‘Nee’ hoeft niet ‘nooit’ te betekenen, maar “nu niet, want ik heb mijn focus op wat ik belangrijk vind”.

Opstapjes

Alles is er al

Stel dat alles wat je wenst er al is, maar dat je het alleen maar hoeft te vinden in jezelf of in je omgeving. Wensen kunnen abstract zijn en ontstaan uit een verlangen of droom, maar ook vanuit de concrete realiteit. Je realiseert wensen door je te richten op de overvloed die er is, maar die je nog niet eerder hebt waargenomen.

Het omgekeerde is ook waar: je kunt jezelf verbinden met je wens door de realiteit een andere betekenis geven. De zee heeft een andere betekenis voor iemand die zich geïnspireerd voelt om mooie kunstwerken te maken dan voor iemand die de ambitie heeft om eigenaar te zijn van een strandtent. Ze kijken allebei naar dezelfde inspiratiebron, maar verbinden het met een andere wens en “zien” of verbeelden dan ook iets anders.

Je wens ligt voor het oprapen, omdat alles er al is, zij het in een ruwe vorm. Je vindt het door het aan te raken en er je unieke kleur aan te geven. Zoek je gezelligheid, dan kun je die alleen vinden als je zelf ook al gezellig bent. Zoek je openheid, dan kan dat als je zelf ook open bent. Zodra je delen van je wens realiseert, beleef je het door ervan te genieten, waardoor je zelfvertrouwen toeneemt. Tegelijk zal jij je wens moeten loslaten, zodat deze geen obsessie wordt, maar wel blijft voortleven in je onbewuste wereld.

 

Ik krijg waar ik me op richt

Hoe je denkt en voelt, bepaalt wat je waarneemt. Elke wens beïnvloedt de bril waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. De wens is de vader van de toekomst. Daarom is het zo belangrijk om een goede focus te hebben. Met een heldere en specifieke wens als uitgangspunt zie je alles in het juist perspectief. Blijf wel gewoon authentiek, want je kunt je richten op wat je leuk vindt, terwijl je ook ruimte geeft aan de keerzijde van het leven. Al ben je misschien machteloos, je kunt altijd nog de macht krijgen over je eigen gedachten, emoties, vaardigheden en gedrag. Zowel in je innerlijke, als je uiterlijke wereld bepaal je zelf de kleur en de focus van je waarneming.

Wensen verbeelden en zijn

Door je wens te ‘zijn’ ben je elke dag authentiek verbonden met je inspiratie en geef je vertrouwen aan jezelf. Als je bijvoorbeeld rust wenst, dan krijg je al een rustig gevoel. Doordat je dit uitzendt, krijg je het ook terug uit je omgeving. Door je wens te zijn, is je inspiratie niet meer een ver denkbeeld, maar een realiteit. Elke wens is het waard om geleefd te worden. Door een belofte af te leggen aan jezelf en deze ook weer los te laten, zet je jezelf in beweging naar een veilige avontuurlijke wereld. Je gelooft meer in je wens als je elke dag een stukje beleeft en in de ’artist impression’ van de door jou gewenste realiteit stapt. Door speels en fantasievol je wens aan te raken, zet je de wens op de kaart van je innerlijke belevingswereld. Geboren leiders hebben de eigenschap dat ze hun wens kunnen verbeelden en  ‘zijn’. Door deze authentieke inspiratie slaat de vonk over naar anderen.

Tips

Mijn wens in het hier en nu

Stel jezelf gedurende 20 dagen elke avond de volgende drie vragen:

  • Waaraan heb ik me vandaag geërgerd?
  • Welk deel van mijn wens heb ik vandaag gerealiseerd?
  • Welke wens heb ik morgen?

Neem voordat je de vragen beantwoordt de tijd om jezelf te ontspannen. Schrijf de antwoorden op en evalueer na 20 dagen wat je echte grote wens is met behulp van de volgende vragen:

  • Wat betekenen deze dagelijkse wensen voor mij?
  • Wat is het effect van deze wensen?
  • Waarom is dit zo belangrijk voor mij?

Kies een wens waar je direct aan wilt gaan werken. Veel succes!

Authentieke inspiratie geeft energie

Authentiek zijn betekent: “ verbonden zijn met de oorsprong”. De oorsprong van jezelf (wie je diep van binnen bent) en de oorsprong van de wereld waaraan je een bijdrage levert. Door deze verbondenheid kun je leven en groeien vanuit kracht en keuze, omdat dat je de dubbele zin inziet van elk gedrag: voor jezelf en voor de omgeving. Werken en leven vanuit authentieke inspiratie zorgt voor energie en positieve aandacht. Voor verbinding met het grotere plaatje. En voor het zien van mogelijkheden en keuzes. In 2002 schreef ik een boek over authentieke inspiratie. Onderstaand een samenvatting.

Authentieke Inspiratie Model

Onze bedoelingen en vaardigheden komen beter tot uitdrukking naarmate we meer onszelf zijn. Maar wat is “mezelf” of "authentiek" zijn? Het is vaak een gevoel dat je alleen achteraf kunt verklaren. Je kunt het omschrijven als het op een positieve manier verbonden voelen met zowel je innerlijke waarden als met de wereld waarvan je een onderdeel uitmaakt.

authentieke-inspiratie-model

Het Authentieke Inspiratie Model © beschrijft zeven basishoudingen van authentiek gedrag. Een basishouding bestaat uit een bepaalde vooringenomen focus, mentaliteit en stemming. Deze mix bepaalt hoe we met onszelf omgaan, hoe we in de wereld staan en met welke bril we waarnemen en communiceren. De basishoudingen zijn: inspiratie, motivatie, frustratie, zelf initiatief nemen, creatie, realisatie en integratie.

In mijn centrum

We zijn in ons centrum wanneer we vanuit een gevoel van rust, balans en flow verbonden zijn met onze innerlijke waarden. Dit is een samenhangend gevolg van de manier hoe we met frustratie omgaan en inspiratie en motivatie vinden.

Frustratie komt van het latijn frustra, ofwel tevergeefs. Een houding van frustratie gaat vaak gepaard met een gevoel van machteloosheid, ergernis of angst over een verschil tussen onze verwachtingen en de realiteit. Door de positieve betekenis te zoeken kan dit een energiebron zijn

Inspiratie betekent letterlijk“leven inblazen”. Als we geïnspireerd zijn, zien we het grotere geheel en zijn we verbonden met verwachtingen, dromen en wensen.

Motivatie gaat veel meer over  “in beweging zetten”. In deze houding voelen we passie, vermogen en vertrouwen om iets te bereiken of te behalen.

Echt contact maken begint met in je centrum zijn. De tijd en rust kunnen nemen om aandacht te kunnen geven aan jezelf en daarbij in balans te zijn. Eerlijk kunnen zijn over wat je verwacht, wat je voelt en wat je denkt. Hoe beter je in contact bent met jezelf hoe beter je onbevooroordeeld kan waarnemen en kan accepteren wat er is. Dat is de basishouding waarmee je ook contact kunt maken met anderen en kunt inleven zonder dat je jezelf verliest in de ander of in je eigen denkwereld.

Zelf initiatief nemen

De sporter of artiest die een piekprestatie neerzet kent de houding van zelf initiatief nemen. Het is een houding van “aanwezigheid” met een alerte en specifieke waarneming, het gevoel in het hier en nu te zijn en met een hoge mate van interactie met de omgeving. Het initiatief is enerzijds in lijn met wat je zelf voelt en belangrijk vindt en anderzijds passend in de gegeven situatie.

In het veld

Je bent “ in het veld” als verbonden bent met anderen en je jezelf bent. Je levert een bijdrage aan het grotere geheel. Drie extern gerichte basishoudingen spelen hier een rol.

Creatie is het opnieuw vormgeven. Het is een basishouding die te maken heeft met expressie, communicatie en een focus op de toekomst, nieuw en anders.

Realisatie is het “echt maken” van verwachtingen, ideeën en doelen. Het is een houding met focus op resultaten, risico’s en relaties.

Integratie is een houding gericht op sfeer, samenhang en generatieve samenwerking.