Creatie mindset: hoe zou het kunnen?

Creatie is het vormgeven vanuit je authentieke zelf. Anderen  herkennen jouw essentie, je authentiek zelf of de unieke kern van wie jij  bent, aan de manier waarop jij je omgeving tegemoet treedt. Het komt tot uitdrukking in al de bedoelingen, of purpose, waarmee je zin geeft aan je leven. Het  blijkt uit alles wat je creëert, zoals een clown die een lach tevoorschijn tovert op het gezicht van de toeschouwer. Het is ook herkenbaar in de manier waarop je initiatief neemt en de realiteit benadert. Creatie is het begin van een verandering of aanpassing om wensen en dromen tot een realiteit te maken. Stapjes om  je diepere zelf uit te drukken in de dagelijkse realiteit.

Verbetering en vernieuwing

De letterlijke betekenis van creatie is vormgeven, scheppen, benoemen of ontwerpen. Het is het begin van verandering door te denken en te handelen buiten bestaande kaders, maar wél vanuit wat er al is.  Als je iets nieuws doet  dan creëer je iets ook iets nieuws in de communicatie met anderen. Een creatiemindset werkt naarmate je minder uit de realiteit vlucht, gebaande paden durft te verlaten en de overtuiging loslaat dat iedereen het ermee eens moet zijn. Door de werkelijkheid met een andere bril te zien, te versterken wat werkt en verschillen te gebruiken, ben je in staat om je diepste hartenwens of purpose vorm te geven in de dagelijkse praktijk.

Drempels van een creatie mindset

De vlucht voorwaarts

Voor velen lijkt het makkelijk om de tegenslagen uit de dagelijkse praktijk te ontwijken door een rooskleurige toekomst te schetsen. Alsof de toekomst volledig maakbaar is. Sommige mensen zijn hun hele leven op zoek naar samenhang en balans in de toekomst. Ze creëren iets en geloven dat ergens in de toekomst die ideale wereld wel zal ontstaan. De vlucht voorwaarts eist echter altijd een bepaalde tol. Ze leven meer in de toekomst dan in het heden. Ze vergeten dat er ook in het heden een samenhang en balans is.

En andere vorm van de vlucht voorwaarts is dat we zo druk bezig met het verbeteren en ver-anderen van anderen, dat we vergeten dat wij zelf ook een onderdeel van het grotere geheel uitmaken.  Ben je iemand die zijn aandacht op anderen richt zodat je zelf buiten spel blijft? Of ben je iemand die zelf begint met veranderen met de volle overtuiging dat de rest van de wereld zal volgen?  Door te genieten van alles wat er is, kan jij jezelf energie geven.

Gebaande paden

In ons denken zitten we soms vast doordat we te veel op gebaande paden blijven.   Op gebaande paden kom je snel vooruit, maar kom je wel waar je wilt zijn?Einstein zei het al: “You cannot solve a problem by the same thinking that got you in the problem in the first place”.

Denk niet in termen van ’hoe’ maar ’wat’. Als je een lekke fietsband hebt, is het handig om eerst de vraag te stellen: “Wat heb ik nodig om te kunnen rijden”. Deze vraag geeft meer openingen dan de vraag: “Hoe ga ik mijn band plakken”. Wanneer je let op het WAT kunnen er meer mogelijkheden ontstaan.

 Niet alles is maakbaar en zekerheid is op vele verschillende manieren te krijgen. Kijk maar eens hoe een bergbeklimmer ankers gebruikt. Een anker is voor hem een tijdelijke zekerheid. Mocht hij een misstap begaan en vallen dan zal het anker hem de zekerheid geven dat hij niet al te ver naar beneden valt. Meestal beweegt een bergbeklimmer weg van zijn anker. Alle ankers zijn tijdelijk en hij plaatst ze zelf op zijn toekomstige pad.

Iedereen mee eens?

“Ik neem de eerste stap alleen als de ander het ermee eens is.” Dat is natuurlijk een onmogelijke opgave want hoe weet je dat de ander precies weet wat je van plan bent? Van de boodschappen die jij geeft, wordt 70% anders begrepen dan jij ze bedoelt. Dus zelfs al begrijpt de ander je volkomen, je krijgt nooit 100% instemming voor wat je doet. Zeker niet als de ander ook nog eens vindt dat iedereen het ermee eens moet zijn. Kijk maar wanneer jij voor het laatst iemand anders 100% instemming hebt gegeven voor iets wat jij belangrijk vindt.

Door je afhankelijk op te stellen ontwijk je de verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. Ga ervan uit dat je
instemming hebt omdat je het belang van de ander maximaal hebt meegewogen in het bepalen van je stap. “Als mijn bedoeling goed is, vind de ander het altijd goed.”

Opstapjes naar een creatie mindset

Ik kan alles anders zien

Water stroomt van het hoogste punt naar het laagste punt. Stel je voor: je staat in een droog landschap. Je kijkt naar een heuvel. Donkere wolken pakken zich samen en het begint te regenen. De druppels vallen op de aarde en vormen een stroompje water dat van de helling afstroomt. Eerst kabbelend, dan steeds sneller. Het water vormt beddingen die achterblijven, zelfs als al het water weer verdwenen is. Een reiziger ziet de beddingen als patronen in het landschap. De volgende keer zal het water de oude patronen volgen, tenzij de kracht van het water in staat is om een nieuwe bedding te creëren of de mens een nieuwe bedding graaft. Dit voorbeeld is ook van toepassing op onze gedachten. Onze indrukken die we dagelijks vanuit onze omgeving ontvangen, zijn als de regen. Onze gedachten zijn als waterstroompjes die standaardpatronen, de beddingen, volgen. Alleen een bepaalde emotionele lading, zoals een overweldigende wens of een sterke frustratie, zal onze gedachtepatronen veranderen. De extra kracht van het water creëert een nieuwe bedding. We kunnen ook nieuwe overtuigingen aannemen, net zoals het graven van een nieuwe bedding. Hierdoor stromen onze gedachten in een andere richting en creëren we iets nieuws in onze belevingswereld.

Stimuleer je nieuwsgierigheid door verschillende perspectieven. Dat is het begin van bewustwording. Leef je in de boze buitenwereld of op een speelterrein? Bekijk, bedenk en beleef je wens of probleem vanuit minimaal drie perspectieven. Wil je echt lol hebben, ga dan een competitie aan met anderen om zoveel mogelijk perspectieven te bedenken. Kijk naar je leven vanuit het perspectief van een kind van 8 jaar. Wat zou dan nu je frustratie, inspiratie en motivatie zijn? Hoe kijk je er tegenaan als je 100 jaar ouder bent? Hoe kijkt je beste vriend er tegenaan? Hoe zou een hond dit beleven?

 

Versterk wat werkt

Het is zo makkelijk om ons te concentreren op datgene wat er niet is. Al te vaak vergeten we om onze zegeningen te tellen en de aandacht te richten op wat goed gaat. Versterk wat werkt en je hebt een nieuwe hulpbron aangeboord in het realiseren van je wens of doel.

Als je uitgaat van de weg die je al hebt afgelegd dan is de weg naar je volgende bestemming korter dan je denkt. De meeste mensen zijn echter ontevreden over wat ze (nog) niet gedaan hebben, in plaats van trots te zijn op wat ze wél gedaan hebben. Ze zijn niet trots op wat er is, maar op datgene wat ze willen creëren. Maar stel nu eens dat we 97% van de tijd te maken hebben met wat er is en slechts 3% met wat er niet is? Dat doet vast iets met je gevoel van trots.

Ons trotsgevoel neemt af omdat we ons te weinig verwonderen. Naarmate we leren en onszelf ontwikkelen, verschuift onze verwondergrens. Als kind was je waarschijnlijk zo trots als een aap toen je zelfstandig kon fietsen. Nu stap je op de fiets en manoeuvreer je tussen de auto’s door terwijl je piekert dat je te laat bent… Je vergeet om trots te zijn op wat je al kunt en doet. Kijk naar alles wat je normaal vindt en doe alsof het bijzonder is. Verwonder je erover. Verwondering leidt tot bewondering en bewondering leidt tot trots. Het werk dat je doet, de mensen om je heen, waar je woont, wat je eet, hoe je praat en wat je voelt.

Trots is een enorme hulpbron om meer zelfvertrouwen te krijgen en is een beloning voor alle stapjes die je hebt durven nemen. Je hoeft naar anderen niet altijd uit te spreken dat je trots bent, als je het maar wel uitstraalt. Door bijvoorbeeld te lachen en blij te zijn. Lachen is een uitdrukking van zelfvertrouwen. Wanneer je aandacht hebt voor wat je nog niet goed doet, of wat je nog wilt doen, dan vergeet je waarschijnlijk te genieten en trots te zijn op wat je wel realiseert.

Het verband tussen de verschillen

Het antwoord op de meeste vragen ligt niet verscholen in het verschil, maar in het verband tussen de verschillen. Alles in het leven draagt een paradox of een dilemma in zich. Waarom zou je die verschillen dan niet gebruiken? Iedereen weet hoe het is om ontspannen te zijn en iedereen heeft wel eens verwarring meegemaakt. Stel dat je die twee emoties nu eens combineert in je voordeel. Wat is er mogelijk als je ontspannen verward bent? Misschien is dat wel hetzelfde als verwonderd of nieuwsgierig zijn. Strijd niet tegen tegenstrijdige emoties maar gebruik de kracht van het verband. Combineer karaktereigenschappen die in eerste instantie tegenstrijdig lijken te zijn. Stel dat je zowel daadkrachtig als passief kunt zijn. Geniet ervan om de stemmingen beide op hetzelfde moment te benutten. Hetzelfde geldt als je verschillen ervaart met anderen. Alleen al je aanwezigheid maakt het verschil; jij bent uniek in alles wat je bent, denkt, voelt, zegt en doet. Alles wat je zegt is namelijk altijd uniek. Het is nooit 100% op dezelfde manier, in dezelfde context en met dezelfde inhoud gezegd door anderen. Zelfs al zeg je dezelfde zin honderd keer dan nog is elke zin uniek. Dat komt doordat de zin op een ander tijdstip uitgesproken is en net iets anders bedoeld of begrepen wordt.

Lees ook het artikel verschil- en verbanddenken.

Tips

Hoe stimuleer je een creatie mindset?

Begin eens met onderstaande vragen:

  • Wat stimuleert mij?
  • Wat is uniek aan mij?
  • Waar kan ik om lachen?
  • Welk (ander) perspectief geeft nieuwe inzichten?
  • Wat begin ik anders of nieuw te ervaren?
  • Welke andere talenten helpen?
  • Hoe kan ik het kleiner maken?

Authentieke inspiratie geeft energie

Authentiek zijn betekent: “ verbonden zijn met de oorsprong”. De oorsprong van jezelf (wie je diep van binnen bent) en de oorsprong van de wereld waaraan je een bijdrage levert. Door deze verbondenheid kun je leven en groeien vanuit kracht en keuze, omdat dat je de dubbele zin inziet van elk gedrag: voor jezelf en voor de omgeving. Werken en leven vanuit authentieke inspiratie zorgt voor energie en positieve aandacht. Voor verbinding met het grotere plaatje. En voor het zien van mogelijkheden en keuzes. In 2002 schreef ik een boek over authentieke inspiratie. Onderstaand een samenvatting.

Authentieke Inspiratie Model

Onze bedoelingen en vaardigheden komen beter tot uitdrukking naarmate we meer onszelf zijn. Maar wat is “mezelf” of "authentiek" zijn? Het is vaak een gevoel dat je alleen achteraf kunt verklaren. Je kunt het omschrijven als het op een positieve manier verbonden voelen met zowel je innerlijke waarden als met de wereld waarvan je een onderdeel uitmaakt.

authentieke-inspiratie-model

Het Authentieke Inspiratie Model © beschrijft zeven basishoudingen van authentiek gedrag. Een basishouding bestaat uit een bepaalde vooringenomen focus, mentaliteit en stemming. Deze mix bepaalt hoe we met onszelf omgaan, hoe we in de wereld staan en met welke bril we waarnemen en communiceren. De basishoudingen zijn: inspiratie, motivatie, frustratie, zelf initiatief nemen, creatie, realisatie en integratie.

In mijn centrum

We zijn in ons centrum wanneer we vanuit een gevoel van rust, balans en flow verbonden zijn met onze innerlijke waarden. Dit is een samenhangend gevolg van de manier hoe we met frustratie omgaan en inspiratie en motivatie vinden.

Frustratie komt van het latijn frustra, ofwel tevergeefs. Een houding van frustratie gaat vaak gepaard met een gevoel van machteloosheid, ergernis of angst over een verschil tussen onze verwachtingen en de realiteit. Door de positieve betekenis te zoeken kan dit een energiebron zijn

Inspiratie betekent letterlijk“leven inblazen”. Als we geïnspireerd zijn, zien we het grotere geheel en zijn we verbonden met verwachtingen, dromen en wensen.

Motivatie gaat veel meer over  “in beweging zetten”. In deze houding voelen we passie, vermogen en vertrouwen om iets te bereiken of te behalen.

Echt contact maken begint met in je centrum zijn. De tijd en rust kunnen nemen om aandacht te kunnen geven aan jezelf en daarbij in balans te zijn. Eerlijk kunnen zijn over wat je verwacht, wat je voelt en wat je denkt. Hoe beter je in contact bent met jezelf hoe beter je onbevooroordeeld kan waarnemen en kan accepteren wat er is. Dat is de basishouding waarmee je ook contact kunt maken met anderen en kunt inleven zonder dat je jezelf verliest in de ander of in je eigen denkwereld.

Zelf initiatief nemen

De sporter of artiest die een piekprestatie neerzet kent de houding van zelf initiatief nemen. Het is een houding van “aanwezigheid” met een alerte en specifieke waarneming, het gevoel in het hier en nu te zijn en met een hoge mate van interactie met de omgeving. Het initiatief is enerzijds in lijn met wat je zelf voelt en belangrijk vindt en anderzijds passend in de gegeven situatie.

In het veld

Je bent “ in het veld” als verbonden bent met anderen en je jezelf bent. Je levert een bijdrage aan het grotere geheel. Drie extern gerichte basishoudingen spelen hier een rol.

Creatie is het opnieuw vormgeven. Het is een basishouding die te maken heeft met expressie, communicatie en een focus op de toekomst, nieuw en anders.

Realisatie is het “echt maken” van verwachtingen, ideeën en doelen. Het is een houding met focus op resultaten, risico’s en relaties.

Integratie is een houding gericht op sfeer, samenhang en generatieve samenwerking.