Engineering is niet meer wat het was. De dynamiek in het werk is toegenomen. Ontwikkelingen volgen elkaar sneller op en hangen steeds meer met elkaar samen. In het structureel veranderd economisch, technologisch en sociaal landschap staat de gemiddelde engineer anders in het werk dan vroeger. Het werk verandert en vraagt ons om te veranderen. Zo heeft  veiligheid en duurzaamheid steeds meer invloed op zowel de manier hoe we werken als op de uiteindelijke ontwerpkeuzes die we maken.

In het ontwerp maken we een enorme omslag mee door de vele transities. Denk hierbij aan de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie.Als engineer werk je niet alleen met andere business modellen, maar ook met andere ontwerp-principes ( design principles, design criteria). Meer dan vroeger heeft alles met alles te maken. Je ontwerpt niet meer een product maar een service. Afbakening is vervangen door afstemming, want alles wat je maakt moet passen in een groter en complexer ecosysteem van systemen, producten en diensten.

In de uitvoering is veiligheid moeilijker te handhaven als je elke keer met andere mensen, vanuit verschillende organisaties en diverse culturen werkt. Dan zijn goede voorschriften, heldere procedures en gecertificeerde professionals een voorwaarde maar geen garantie voor een veilige werkomgeving. Het gaat er vooral om hoe je in het werk staat en hoe goed iedereen met elkaar communiceert.

Wat betekent dat voor mijn werk?

Het betekent dat je als engineer meerdere brillen moet opzetten. Door te schakelen tussen drie schaalniveau’s van aandacht (zelf, interactie, grote geheel) kun je betere ontwerp keuzesmaken.  Lees meer over triple focus

Daarnaast is het in de uitvoering belangrijk om de samenwerking op een hoger plan te tillen en vooral goed te communiceren.

 

Zie ook:

Interventieclusters voor ketenteams

Samen werken in de keten of samenwerken in de keten?