50 lades

Regieteams hebben een spilfunctie bij het kiezen van interventielogica

Regieteams zijn samenwerkingsverbanden in ketens, kennisnetwerken of innovatieprogramma’s. Zij hebben een spilfunctie in veranderingen, innovaties en transities. Regieteams zorgen dat de betrokken partijen het projectenportfolio uitvoeren, dat er synergie en versnelling ontstaat en dat veranderingen en innovaties opschalen. Vaak gaat het om een ketenporfolio dat gefinancierd en uitgevoerd wordt door de gezamenlijke partijen.

Interventielogica voor collectieve vraagstukken

Regieteams lijken in de kern wel op een ‘portfolioboard’ binnen organisaties, maar werken in een context met een andere schaal. De portfoliosturing, met name de interventielogica, voor collectieve vraagstukken in en tussen organisaties, productketens en sectoren staat nog in de kinderschoenen. Daarom is het zo belangrijk om samen te leren hoe we deze keuzeprocessen kunnen verbeteren.

Innovation-timer game voor transitiesturing.

De innovation-timer helpt regieteams en andere samenwerkingsverbanden tussen organisatie om het gezamenlijke keuzeproces te verbeteren. In de kern zorgt deze serious game dat er een gedeeld beeld ontstaat over onderliggende principes en criteria die ten grondslag liggen aan de operationele, tactische en strategische keuzes van een groep. De innovation-timer gaat niet over de inhoud van de keuzes maar juist over de interventielogica en mindset die bij het zoekproces een rol speelt.

De innovation-timer verbetert het gezamenlijke keuzeproces van regieteams en andere samenwerkingsverbanden tussen organisaties, die werken aan innovaties en transities zoals op het vlak van klimaat, energie en circulaire economie. Deze serious game zorgt dat er een gedeeld beeld ontstaat over onderliggende principes en criteria die ten grondslag liggen aan de operationele, tactische en strategische portfoliokeuzes van een groep. Hierdoor ontstaat er een betere timing van innovaties en veranderinitiatieven.

Governance model

Het raamwerk voor de game bestaat uit een governance model voor transitiesturing met twee invalshoeken: de tijdshorizon van keuzes (operationeel, tactisch en strategisch) en kritische stuurprocessen (gericht op realisatie, versnelling en opschaling).

In de praktijk blijkt dat de innovation-timer enorm snel de interventielogica en mindset inzichtelijk maakt. Het resultaat is dat het keuzeproces sneller gaat en een betere kwaliteit krijgt. Teams zonder dit inzicht blijken nogal eens te worstelen met tegenstrijdige belangen of verliezen tijd door te veel discussie over operationele vraagstukken. Het effect van de game is overzicht, samenhang en afstemming van en voor alle betrokkenen.

Serious game legt interventielogica bloot

Bij de start wordt het governance model uitgelegd en krijgen de deelnemers een rol in een case. Dan maakt iedereen eerst individueel een aantal keuzes over een projectenportfolio. Deze ronde helpt om je bewust te worden van je eigen onderliggende logica en principes. Daarna is er afwisseling in verschillende rondes en spelvormen over gezamenlijke keuzes en leerinzichten. In deze rondes draait het om het vinden van gezamenlijke principes en criteria. De casuistiek heeft het voordeel dat elke deelnemer ervaringsgericht kan leren. Met het model geven krijg je ook nieuwe inzichten over de rol van regieteams en sturing van complexe verandertrajecten en transities.

  • Ook geschikt voor regieteams, regietafels, stuurgroepen of portfolioboards in organisaties;
  • Combinatie met teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.
  • Doorlooptijd serious game: 2 uur, 1 dagdeel of 2 dagdelen;
  • Gebruik van de standaard case (matrasketen) of inbreng van eigen portfolio en case.

 

Meest gelezen artikelen