Een oog kijkt naar je

Recencies over het boek Energie door Wisselwerking

Beschrijving

Na de eerste serie succesvolle trainingen in 2011  is nu de achtergrond van deze vernieuwende kijk op duurzame innovatie beschikbaar als boek. Auteur Rien van Leeuwen laat de lezer kennismaken met de bevlogenheid die hij met zijn collega’s en vakgenoten deelt. Hij neemt de lezer mee in een ervaringsreis naar de balans tussen het organiseren van verandering en het genereren van de benodigde energie.

Energie door wisselwerkingAchtergrond

De geschiedenis heeft ontelbare malen bewezen dat het onmogelijke een stuk mogelijker wordt als mensen geïnspireerd zijn en zich vanuit vrije wil met elkaar en een ecologisch verantwoord doel verbinden. Praktisch Projectmanagement met NLP beoogt dit potentieel te ontketenen. Het voorspelbare en gestructureerde werken in projecten maakt plaats voor een nieuwe dynamiek met een andere wisselwerking tussen mensen. In het boek krijgt de lezer praktische handreikingen om hierin zelf de weg te vinden.

Het boeiende thema dat in dit boek is uitgewerkt, wordt verder uitgediept in verschillende masterclasses.

Reacties van lezers

Als deelnemer in een denktank groepje dat de mogelijkheden voor lokale en coöperatieve opwekking van schone energie onderzoekt kan ik dit boek van harte aanbevelen aan allen die veranderingen te weeg willen brengen, beroepsmatig of in andere verbanden, en zich afvragen waarom dat nou zo weerbarstig is. Het biedt bruikbare gereedschappen voor de actualiteit van nu. De meest krachtige metafoor in het boek vond ik die van de bovenstroom (bewust, expliciet, beargumenteerbaar) en de onderstroom (onbewust, impliciet, intuïtief). “Klassiek” projectmanagement is sterk gericht op de bovenstroom. Door bewust in te gaan op “zachte” onderwerpen als bezieling, verbondenheid, en communicatie krijgt de onderstroom de behandeling die het toekomt.Dat is een zeer waardevolle en ook een noodzakelijke aanvulling.”

Egbert Dijkgraaf, UVIT ICT


Zijn boek geeft energie en heeft een levens- en werkverbeterende impact!

SAMENVATTING
Dit boek inspireert de lezer om zich vanuit vrije wil met elkaar en een ecologisch verantwoord doel te verbinden. Dit zorgt ervoor dat persoonlijke en werkgerelateerde doelen binnen handbereik komen. Het boek zit boordevol handvatten en vragen, waarmee de lezer direct aan de slag kan. Dit helpt bij het reflecteren op de huidige situatie en het verwezenlijken van doelen. Dit boek is interessant voor projectleiders, medewerkers en opdrachtgevers en voor iedereen die zich met duurzame verandering bezighoudt.

studytoursIMPACT
De visie die in het boek gehanteerd wordt is dat de kern van duurzaam veranderen ligt in het meemaken vanuit de optiek van het samen maken en meemaken als synoniem voor het samen beleven. Dit is een zeer actueel thema in onze huidige samenleving. Het referentiekader geeft een structuur voor zeven belangrijke thema’s, die samen een bijdrage leveren aan deze visie. De vele handvatten en vragen die hierbij horen maken het praktisch toepasbaar in het werk en privéleven. Het lezen van het boek geeft energie, inspiratie en motivatie om energie te genereren door wisselwerking. Het boek heeft hierdoor een levens en werkverbeterende impact

Roos de Wit-Goedhart, CEO Study Tours


Een bijna logisch vervolg op zijn eerste boek Authentieke Insipratie. Veel tips over het principe van meebuigen met en in de communicatie binnen het team zonder jezelf daarin te verliezen en zo voor een omgeving en klimaat te zorgen waarin optimaal gepresteerd kan worden. Een echte aanrader voor elk team en elke projectleider.”

Bernard ter Horst, Peach Group

Zoals in het voorwoord staat is dit boek bedoeld als naslagwerk voor de gelijknamige training. Dat is het zeker: alles wat in de training (die ik in september 2012 heb gevolgd) aan bod kwam wordt in dit boek helder op een rij gezet en aangevuld met extra informatie. Een zinvolle en prettig leesbare aanvulling op het trainingsmateriaal. Ook als voorbereiding op deze training kan ik het boek aanraden: je hebt dan vooraf kennis kunnen nemen van de stof en de betekenis van de verschillende begrippen, waardoor deze zaken tijdens de training wellicht sneller op zijn plaats zullen vallen. In denk dat dit boek buiten de training minder toegevoegde waarde heeft. Er staan geen zaken in over de harde kanten van projectmanagement en de zachte kanten zijn erg gerelateerd aan de training. Er staan ook weinig algemene zaken in over NLP. Voor deze beide punten zijn andere boeken meer aan te raden, maar daar is dit boek dan ook niet voor bedoeld.

Marien de Clercq, Radboud Universiteit


Dit boek beschrijft een leer-, ontwikkel- en groeimodel, waarbij de succesfactoren van projectmanagement en neurolinguïstisch programmeren (NLP) worden gefuseerd. Kennis op het gebied van NLP – een benadering voor ontwikkeling en groei waarin grote nadruk op communicatie wordt gelegd – is niet vereist. Het gezamenlijk uitvoeren van projecten, het bereiken van duurzame resultaten, de wisselwerking tussen individuele en collectieve verandering, menselijke energie, het verandervermogen van organisaties en de meerwaarde van een collectief staan in het boek centraal. Vanuit zeven thema’s, die elk in een separaat hoofdstuk worden behandeld – te weten context organiseren, communiceren, authentiek handelen, samenwerken, leren, leiden en veranderen – wordt het beschreven model nader toegelicht. Vanwege de abstractie van het model is dit boek bruikbaar voor diverse soorten organisaties en projectleiders. Voorzien van afbeeldingen, voorbeelden, nuttige tips en oefeningen. De schrijver heeft werkervaring bij het begeleiden van projecten.

Mr. P.C. van Schelven, NBD Biblion

Meest gelezen artikelen