Bee’s in a hive

Maak het mee

De wereld verandert, het werk verandert en dit vraagt ons om de werkelijkheid op een andere mannier te benaderen dan we gewend zijn. Met meer aandacht voor balans, wisselwerking en energie. Vanuit een mindset dat we het samen meemaken. In de betekenis van ‘samen maken’ en in de betekenis van ‘ het samen beleven’.

Wat is balans?

Balans in werk is voor iedereen een zoektocht naar de juiste mix van stabiliteit en flexibiliteit. Bijvoorbeeld als het gaat om het maken van keuzes, de uitvoering van het werk en de wisselwerking met anderen. Iedereen gaat daar anders mee om. De een zoekt stabiliteit door een hoge mate van structuur, formele processen en controle. De ander zoekt het bijvoorbeeld door zelf zo autonoom mogelijk te werken. Het is juist de diversiteit – verschillen tussen mensen of tussen de verschillende lagen ineen organisatie – die tot problemen kan leiden.

Wisselwerking tussen mensen geeft energie

Wisselwerking, zoals een gesprek, een vergadering en ook het werken met een computer, is interactie. Ons gedrag, onze gedachten, gevoelens en verwachtingen ontstaan vanuit deze interactie of wederkerige beïnvloeding. Daarom ervaren we krachten. We voelen ons bijvoorbeeld aangetrokken of iets of iemand stoot ons juist af. We stellen ons open of we sluiten ons af. Een gezonde wisselwerking tussen mensen genereert energie doordat je elkaar erkent, motiveert en helpt en doordat je samen iets realiseert. Wisselwerking ontstaat wanneer we iets meemaken. Meemaken vanuit de optiek van ‘het samen maken’ en meemaken als synoniem voor ‘het samen beleven met hoofd, hart en handen’.

Wisselwerking is subjectief

Wisselwerking met anderen is subjectief. Change makers zijn zich daarvan bewust. Onze interactie met anderen is afhankelijk van onze interne toestand en onze perceptie van de werkelijkheid. Als we bijvoorbeeld geïnspireerd zijn, komen we anders over en vertonen  we ander gedrag dan wanneer we geërgerd of uit balans zijn. Ook verwachtingen of eerdere ervaringen zijn van invloed op onze wisselwerking met anderen.

Wisselwerking is dynamisch

Bij wisselwerking tussen mensen is er niet altijd een eenduidig verband tussen oorzaak en gevolg. We reageren zowel op de bovenstroom (de expliciete communicatie) als op de onderstroom (waardesystemen). Onze relatie bepaalt bijvoorbeeld ook hoe we waarnemen, signalen interpreteren en wat we daarbij voelen en denken. Het is een wisselwerking op meerdere niveaus en met meerdere feedback-loops. Als de wisselwerking resoneert met hoe jij op dat moment ‘erin staat’, dan ervaar je flow. Dit is een toestand waarin alles ‘als vanzelf’ gaat.

Wil je meer weten?

Bestel het boek Energie door wisselwerking of lees meer over de masterclass “Invloed op succesvol resultaat’.

 

 

Meest gelezen artikelen