mindsonar-seal-transparantInnovatie is mensenwerk, maar het helpt wel als je goede hulpmiddelen hebt. Bij sociale innovatie gaat het over andere manieren van denken en handelen in de interactie met anderen. Mindsonar is een uiterst effectieve persoonlijk testtool om vastgeroeste patronen boven water te krijgen en aanvullingen te vinden in ons denk- en handelingsreportoire.

 

Enkele praktijk voorbeelden van innovatie met behulp van Mindsonar zijn:

  • Succesfactoren beïnvloeden>>lees meer
  • Meer proactief gedrag in projectvergaderingen;
  • betere focus als service medewerker;
  • verschil maken tijdens belangrijke momenten van een project;
  • effectief issue management in technische innovatie;
  • het controller werk onder controle;
  • Verder denken dan Agile

Voorbeeld

 

voorbeeld Mindsonar profiel

Meer over Mindsonar