Engineering is niet meer wat het was. In multidisciplinaire projecten zijn de integrale aspecten, zoals veiligheid en duurzaamheid, niet altijd te beheersen met regels en procedures. Er zijn andere wegen, zoals effectieve wisselwerking en collectief leren, die eerder en sneller tot meer veiligheid en duurzaamheid in de keten leiden. Dit is een van de inzichten van leerwerkbegeleiding in projectteams in de energie-sector. 

Anders werken en denken

De dynamiek in het werk is de laatste tijd meer toegenomen dan ooit. Op allerlei vlakken volgen ontwikkelingen elkaar steeds sneller op en hangen deze steeds meer met elkaar samen. In het structureel veranderd economische, technologisch en sociaal landschap staat de gemiddelde engineer anders in het werk dan vroeger. Het werk is constant in transitie en vraagt ons om te veranderen. Zo heeft  veiligheid en duurzaamheid steeds meer invloed op zowel de manier hoe we werken als de uiteindelijke ontwerpkeuzes die we maken. Meer dan vroeger ben je als engineer-projectleider bezig met afhankelijkheden en integrale samenhang. Niet alleen inhoudelijke kennis maar vooral ook het collectieve anticiperende vermogen bepaalt of de oplossing ‘fit for purpose’ is.

Waarom?

Er zijn simpelweg meer onvoorspelbare afhankelijkheden dan vroeger in een wereld die dynamischer is dan ooit. Dit betekent dat we in zowel de engineering als in de realisatie snel en flexibel moeten kunnen schakelen tussen onderwerpen, informatie en mensen. Wisselwerking is belangrijk voor innovatie, kennisdeling, informatieoverdracht, creativiteit en integrale besturing. Energie door wisselwerking is een oproep om de wendbaarheid van de keten te vergroten door een hogere kwaliteit van wisselwerking in alle aspecten van het werk.

Het boek energie door wisselwerking beschrijft een andere mindset rond zeven groeifactoren: het creëren van een georganiseerde context, het verbeteren van communicatie, authentiek handelen, samenwerken, leren, leiden en veranderen.