shutterstock_1767701-2_03

Leren is kennis en ervaring toepassen in nieuwe situaties.

Door te  beleven, te experimenteren en te ervaren.

Het is afstand nemen en het grote plaatje zien.

Samen patronen herkennen, aanpassen, verbeteren of veranderen.

Zodat we anticiperen en groeien.

 Meer over kennistransfer