Disclaimer

Onderstaand is van toepassing op de website rienvanleeuwen.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

No part of the publications on this site may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (be this electronically, mechanically, through photocopy or recording, or otherwise) without either prior written permission or a license permitting restricted copying and use for a third party, from Rien van Leeuwen

Het auteursrecht op deze website berust bij Rien van Leeuwen met uitzondering van materiaal van Ruysdael. Het overnemen of hergebruiken van content op rienvanleeuwen.com  is niet toegestaan, hiervoor geldt het auteursrecht als bedoeld in artikel 15 Auteurswet 1912. Een bezoeker van deze website mag bijdragen verspreiden mits een hyperlink met bronvermelding is toegevoegd.

Deze website is een uitgave van Rien van Leeuwen.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging of verplichting worden aangebracht.
Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen.

Daar waar gebruik gemaakt wordt van materiaal van Ruysdael berust het auteursrecht bij Ruysdael. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ruysdael.

Rien van Leeuwen en Ruysdael sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van rienvanleeuwen.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om rienvanleeuwen.com te kunnen raadplegen.

Wij stellen meldingen over onjuiste, onduidelijke of ontbrekende informatie zeer op prijs en ontvangen die bij voorkeur via het contactformulier.