project management

Verantwoordelijkheid nemen als werkstijl

Verantwoordelijkheid nemen is waarschijnlijk het meest verwarrende begrip in de onderlinge communicatie op werk. Er zijn mensen met een enorm hoog verantwoordelijkheidsgevoel, maar er zijn er ook die de kantjes er vanaf lopen. Wat is verantwoordelijkheid nemen eigenlijk?  Sommigen vinden dat je alles moet doet wat in je macht ligt om invulling te geven aan je rol om project- of afdelingsdoelen te halen. Met gevaar dat jij het duikgedrag van anderen gaat compenseren. Anderen zijn van mening dat verantwoordelijkheid nemen ...

Lees meer →
3

Projectleiders anticiperen onvoldoende

Projectmatig werken

Een leergang over projectmatig werken. Tien deelnemers die als projectverantwoordelijke werken. Mensen die tussen de 10 en 30 projecten in hun werkportefeuille hebben. Medewerkers uit ” de lijn” voeren de projecten uit. Deze dag gaat over hoe je een project “bestuurt” en dan niet vanuit een algemene methodiek, maar meer vanuit hoe je persoonlijk je werk organiseert.

Aandacht en actie

We beginnen met een onderdeel over aandacht en actie. Met “aandacht” bedoelen we hier: “ wat speelt zich af in jouw gedachten ...

Lees meer →
5

De weg vinden in het oerwoud van leidinggeven

Onduidelijkheid bij leidinggeven
In coaching en bij leertrajecten krijg ik regelmatig vragen rondom leiderschap. Vooral als er sprake is van “meerdere petten” op het kruispunt van de staande organisatie en projecten. Over begrippen zoals operationeel leidinggevende en functioneel leidinggevende. Door die onduidelijkheid komt de leidinggevende niet altijd goed in zijn of haar rol en hebben medewerkers soms moeite met focus en prioriteiten stellen.

Projectleiderschap
Projectleiderschap is een invulling van functioneel leiderschap. Maar hoe ga ...

Lees meer →
2

Stresshantering in projecten

Spanning en ontspanning in projecten

Er wordt veel  gepraat en geschreven over het werken in projecten. Meestal over de manier hoe projecten georganiseerd moeten zijn of  over de “harde “ resultaten en effecten. Vanuit de “zachte kant” is er veel aandacht voor Agile werken, teamwerk en leiderschap. Er zijn Het veel boeken over stress en burn out, maar  “stress in projecten” is in mijn ogen onderbelicht. In mijn werk als coach en trainer heb ik ...

Lees meer →
6

Intervisiepalet

Professionaliseren kan alleen als je samen leert

Een vakgroep van projectmanagers. Gedreven om samen te professionaliseren. “ Intervisie, wat is dat? Ik wist niet dat er zoveel verschillende manieren waren.”

Een zonnige lentedag. Een groep gedreven professionals ontmoet elkaar in een ongedwongen sfeer. Het is een kickoff voor een intervisie-programma. Het vakgebied: Project Management. Samen met mijn collega Anton gaan we deze groep het komende jaar begeleiden bij de intervisie.

Een palet aan intervisievormen

De kickoff is bedoeld om elkaar te leren kennen, het ...

Lees meer →
2

Benefits management onderbelicht

Deze week gaf ik twee workshops over portfolio management in het kader van voorlichting aan project- en programma managers.Het woord portfolio komt van het latijns portare (dragen) en folium (vel papier). Een schilder draagt een map bij zich met een verzameling van zijn of haar werken.  In het product management is een portfolio-analyse een manier om strategische sturing te geven aan product-ontwikkeling.

0

Balanceren in een matrix-organisatie

Samenhangende doelen formuleren

Ik begeleidde een bijeenkomst voor 20 project- en lijnmanagers van een organisatie die turn key projecten verzorgt. Het thema? Hoe formuleer je samenhangende doelstellingen voor zowel lijnmanagers als project managers in een matrix organisatie?

De Balanced Business Score Card  is een,  in 1992 door Kaplan & Norton geïntroduceerd, systeem om doelen, maatstaven en prestaties in organisaties vast te leggen. Niet alleen vanuit een financieel gezichtspunt, maar tevens vanuit drie andere perspectieven: klant; interne processen; leren & groeien.

De projectmanagers hebben eigenlijk maar een opdrachtgever: ...

Lees meer →
0

De projectmanager in verandering

De projectmanagement parade

IPMA-NL, de projectmanagement vereniging van Nederland organiseert jaarlijks de Project Management Parade. In 2007 bezochten ruim 800 project-, portfolio- en programmamanagers het evenement. Dit jaar waren er meer dan duizend bezoekers. Het thema: De projectmanager in verandering

Verslag van een deelnemer

Dinsdagmiddag 15.15 uur, een overvolle zaal in het Nieuwegeinse Business Center. Rien ...

Lees meer →
0

Onderzoek verschil maken als projectmanager

Eind 2007 deed ik een model-leer-onderzoek naar de impliciete kwaliteiten van projectmanagers. Er moest toch meer zijn dan alleen een methode waardoor zij succesvol waren? De komende maanden presenteer ik de resultaten op de jaarlijkse projectmanagement parade van de beroepsvereniging IPMA Nederland.

Conclusies in vogelvlucht

Elk project is een samenspel van van mensen, rollen en disciplines. Een projectmanager werkt in de driehoek opdrachtgever, projectmanager en team. In dit speelveld kun je niet altijd het midden kiezen. Je hebt te maken met verschillende ...

Lees meer →
0

Verandermanagement in een internationale projectomgeving

Mijn inspiratie? 

Werken in een multiculturele omgeving met een ogenschijnlijk onhaalbaar doel op een vaste einddatum. En het dan samen halen.

Verandermanagement in een complexe project omgeving 

De business strategie van een wereldwijde organisatie met 4000 werknemers leidt tot de standaardisatie van diensten, processen en systemen. Onderdeel is de implementatie van een omvangrijk ERP-systeem voor de financiële, operationele en klantprocessen in Europa, dat 35% van het wereldwijde handelsvolume afhandelt.

Implementatiedatum

De implementatiedatum staat onwrikbaar vast door afhankelijkheden en het effect op de concurrentiepositie. Hiermee ontstond ...

Lees meer →
0