leren

Van training naar leerwerkbegeleiding

In 2014 blikte ik met mijn collega’s bij Ruysdael terug op de ontwikkeling van twintig jaar training. Onderstaande bloemlezing over de transformatie van training naar leerwerkbegeleiding deel ik graag. Opleiden en trainen is niet hetzelfde. Volgens de Dikke Van Dale is opleiden ‘vormen, voorbereiden’ en trainen ‘oefenen’. Uit de leerpiramide van Edgar Dale (1900-1985) blijkt dat alleen het vormen of voorbereiden niet voldoende is. Hij stelt dat mensen het meest (90%) onthouden van dat wat ze zeggen en doen. Mijn trainingen, ...

Lees meer →
0

Kunnen stuurgroepen voldoende anticiperen?

Onlangs coachte ik een programmamanager van een wettelijk verplicht programma. Meerdere projecten die tot doel hebben om te voldoen aan de eisen van de wet en de toezichthouder. Hij had een goede relatie met de stuurgroep, maar ergens was toch het gevoel dat het beter kan. 

Speelbal van externe druk

De valkuil bij dit soort programma’s is dat de stuurgroep een speelbal wordt van de externe druk. Besluiten zijn primair gericht op het voldoen aan externe criteria en de belangen van ...

Lees meer →
0

Video-impressie over leren

Leren is oneindig

Een leven zonder leren bestaat niet. Bewust of onbewust leren we elke seconde iets nieuws. Leren is beleven, experimenteren en ervaren. Leren is informatie, belevingen en ervaringen uit het verleden toepassen in het hier en nu. Transfer, of kennisoverdracht tussen verschillende situaties of contexten. Maar leren is ook afstand nemen, patronen herkennen en deze patronen aanpassen, verbeteren en veranderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren om te groeien

Als je echt iets nieuws leert, dan heeft dat invloed op wat je voelt, denkt ...

Lees meer →
0

Ondernemend projectleiderschap kun je leren


“Maar ik ben geen ondernemer”

Niet iedereen vind dat hij of zij een ondernemer is. Een belemmerende gedachte die mogelijk ingegeven is door het idee dat een ondernemer alles in de waagschaal stelt om een droom te verwezenlijken. De oorspronkelijke definitie van het woord ondernemer is te herleiden naar het woord Entrepreneur: iemand die bereid is een nieuwe “onderneming” te  lanceren en daarbij volledige verantwoordelijkheid neemt voor de uitkomst. Een project is eigenlijk een “onderneming in het klein”: het ...

Lees meer →
3

Praktijkleren de blinde vlek in projecten

Wat is praktijkleren?

Praktijkleren  is leren vanuit de praktijk voor de praktijk. Uitzoeken en aanvoelen wat werkt en wat niet. Terwijl je werkt. Praktijkleren is leren in “realtime”. Kleine leerervaringen die zich aaneenrijgen  tot inzicht en ervaring. Vergelijk het maar met leren autorijden nadat je geslaagd bent voor je rijbewijs. Pas in het verkeer, als je verrassende situaties meemaakt zonder dat de instructeur bijstuurt of evalueert, doe je de diepere ervaring op. Ervaring en daarmee ook impliciete kennis die de basis ...

Lees meer →
4

Praktijkleren in projectteams

Innovatie, ontwerp, realisatie en beheer in de Energie-sector kent een eigen dynamiek. Het gaat om veiligheid, innovatie in energieopwekkingen en de transitie naar een nieuw tijdperk. Het is een sector van vele vakdisciplines en een hoge mate van integriteit. Alles heeft met elkaar te maken. Van ruimtelijke ordening en maatschappelijke vraagstukken tot en met sociale en technologische innovatie.

Praktijkleren in projectteams, in kleine stapjes tijdens het werk, kan een goede interventie zijn. Onderstaand mijn ervaringen als leerwerkbegeleider bij projecten onder hoogspanning. Projecten ...

Lees meer →
0

Projectleiders anticiperen onvoldoende

Projectmatig werken

Een leergang over projectmatig werken. Tien deelnemers die als projectverantwoordelijke werken. Mensen die tussen de 10 en 30 projecten in hun werkportefeuille hebben. Medewerkers uit ” de lijn” voeren de projecten uit. Deze dag gaat over hoe je een project “bestuurt” en dan niet vanuit een algemene methodiek, maar meer vanuit hoe je persoonlijk je werk organiseert.

Aandacht en actie

We beginnen met een onderdeel over aandacht en actie. Met “aandacht” bedoelen we hier: “ wat speelt zich af in jouw gedachten ...

Lees meer →
5