leiden

Focus bij het kiezen van projecten

Onlangs organiseerde mijn collega en ik een intervisiebijeenkomst. De deelnemers kwamen van verschillende bedrijven en hadden de functie van hoofd projectmanagement. Aan de hand van verschillende thema’s uit het boek ‘Praktisch Projectmanagement met NLP’ bespraken we ervaringen uit de dagelijkse praktijk. De conclusie: Denkprocessen verschillen wezenlijk in de definitie en realisatiefase van het projectportfolio. Dit verklaart mogelijk de weerstand in de uitvoering.

Meer werk dan menskracht

Opvallend genoeg had iedereen wel een voorbeeld waaruit blijkt dat de hoeveelheid aan gewenste veranderinitiatieven, in ...

Lees meer →
2

Authentiek handelen mistlicht in sociaal verkeer

Hoe vaak komt het niet voor dat mensen langs elkaar heen praten? Of dat je denkt elkaar te begrijpen, maar dat later in de praktijk het tegendeel blijkt? Vooral in leidinggevende relaties, zoals op de werkvloer of in projecten, lijkt het wel of een enorme mist het zicht vermindert. Vaak voelen mensen zich opgelaten of sluiten ze zich gewoon af voor de ander. Authentiek handelen is voor velen knap lastig. Dit is mijn waarneming in leerwerkbegeleiding en coaching.

Wat is authentiek ...

Lees meer →
8

Ondernemend projectleiderschap kun je leren


“Maar ik ben geen ondernemer”

Niet iedereen vind dat hij of zij een ondernemer is. Een belemmerende gedachte die mogelijk ingegeven is door het idee dat een ondernemer alles in de waagschaal stelt om een droom te verwezenlijken. De oorspronkelijke definitie van het woord ondernemer is te herleiden naar het woord Entrepreneur: iemand die bereid is een nieuwe “onderneming” te  lanceren en daarbij volledige verantwoordelijkheid neemt voor de uitkomst. Een project is eigenlijk een “onderneming in het klein”: het ...

Lees meer →
3

Een gesprek over leiden

Dit is een samenvatting van het gesprek van Maarten Michels, projectmanager, met met Rien van Leeuwen, een van de trainers van de training Praktisch Projectmanagement met NLP. Dit gesprek, in het voorjaar van 2012, ging over “ leiden vanuit verbinding en samenhang”

Leiden vanuit verbinding en samenhang

Hoe geef je zodanig invulling aan het werkwoord “leiden” dat jouw project succesvol is? Geen eenvoudige opgave gezien de toenemende werkdruk, door trends op het gebied van “het nieuwe werken” en door nieuwe vormen van ...

Lees meer →
0

Projectmanagement en de nieuwe generatie NLP

Praktisch projectmanagement met NLP

Welke rol speelt NLP in het vakgebied van projectmanagement en projectleiderschap? Zouden projecten succesvoller kunnen zijn als projectmanagers de NLP principes en tools toepassen? Zoals ” elk gedrag heeft een positieve intentie” , “werken met presence” en werken met ” the field”. Misschien onbekende begrippen voor outsiders, maar hele belevingswerelden voor NLP’ers en mensen die bekend zijn met bijvoorbeeld Peter Senge, Franklin Covey en Otto Scharmer.

Projectmanagement, de methode voorbij

In 2007 deed ik een onderzoek naar ” verschil maken ...

Lees meer →
1

Projectleiders anticiperen onvoldoende

Projectmatig werken

Een leergang over projectmatig werken. Tien deelnemers die als projectverantwoordelijke werken. Mensen die tussen de 10 en 30 projecten in hun werkportefeuille hebben. Medewerkers uit ” de lijn” voeren de projecten uit. Deze dag gaat over hoe je een project “bestuurt” en dan niet vanuit een algemene methodiek, maar meer vanuit hoe je persoonlijk je werk organiseert.

Aandacht en actie

We beginnen met een onderdeel over aandacht en actie. Met “aandacht” bedoelen we hier: “ wat speelt zich af in jouw gedachten ...

Lees meer →
5

De weg vinden in het oerwoud van leidinggeven

Onduidelijkheid bij leidinggeven
In coaching en bij leertrajecten krijg ik regelmatig vragen rondom leiderschap. Vooral als er sprake is van “meerdere petten” op het kruispunt van de staande organisatie en projecten. Over begrippen zoals operationeel leidinggevende en functioneel leidinggevende. Door die onduidelijkheid komt de leidinggevende niet altijd goed in zijn of haar rol en hebben medewerkers soms moeite met focus en prioriteiten stellen.

Projectleiderschap
Projectleiderschap is een invulling van functioneel leiderschap. Maar hoe ga ...

Lees meer →
2

Verschil maken in een bestaande cultuur

De werkconferentie

Een werkconferentie met circa 50 projectmanagers van een grote organisatie. Het thema: verschil maken als projectmanager. Wat is dat, wil ik dat en kan ik dat in deze cultuur. Met een knipoog naar collectief leren. Ik vond het een prachtige bijeenkomst. Waarom? Omdat er een paar momenten waren waarin er een diepe stilte viel. Niet uit te leggen, maar je voelt dat er dan collectief geleerd word. Over dat je verschil maakt door jezelf te zijn. En over nut ...

Lees meer →
1

De heldenreis

Gemotiveerd blijven als projectmanger

Gisteren gaf ik een workshop aan veertig projectmanagers, die binnen hun bedrijf vier keer per jaar bij elkaar komen voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Dit keer was het thema “motivatie”.

Ben ik een held?

Een held is bereid om onbekend gebied binnen te gaan, zijn angsten in de ogen te zien, zijn inspiratie te volgen en van de gebaande paden af te wijken. Veel projectmanagers konden zich vinden in deze metafoor. Geen enkele project is hetzelfde en ...

Lees meer →
0

Benefits management onderbelicht

Deze week gaf ik twee workshops over portfolio management in het kader van voorlichting aan project- en programma managers.Het woord portfolio komt van het latijns portare (dragen) en folium (vel papier). Een schilder draagt een map bij zich met een verzameling van zijn of haar werken.  In het product management is een portfolio-analyse een manier om strategische sturing te geven aan product-ontwikkeling.

0

Balanceren in een matrix-organisatie

Samenhangende doelen formuleren

Ik begeleidde een bijeenkomst voor 20 project- en lijnmanagers van een organisatie die turn key projecten verzorgt. Het thema? Hoe formuleer je samenhangende doelstellingen voor zowel lijnmanagers als project managers in een matrix organisatie?

De Balanced Business Score Card  is een,  in 1992 door Kaplan & Norton geïntroduceerd, systeem om doelen, maatstaven en prestaties in organisaties vast te leggen. Niet alleen vanuit een financieel gezichtspunt, maar tevens vanuit drie andere perspectieven: klant; interne processen; leren & groeien.

De projectmanagers hebben eigenlijk maar een opdrachtgever: ...

Lees meer →
0

Goed voorbereiden voor het functioneringsgesprek

Ik trainde medewerkers van een non-profit organisatie in het voeren van het functioneringsgesprek. Pas daarna volgden de leidinggevenden. Uniek, omdat zo belangrijke “feed-forward” gegeven kon worden.

De invoering van functionerings- en beoordelingsmethodieken is meestal top-down. Maar niet in dit geval. Het gaat om een organisatie in verandering met vernieuwde aandacht voor de professionalisering van processen en bijbehorende cultuur. Een soort van licht ontvlambare mix van ambitie, passie en onzekerheid. Zorgvuldigheid is geboden.

Het management kiest voor een bottum-up aanpak: eerst worden de ...

Lees meer →
0

De projectmanager in verandering

De projectmanagement parade

IPMA-NL, de projectmanagement vereniging van Nederland organiseert jaarlijks de Project Management Parade. In 2007 bezochten ruim 800 project-, portfolio- en programmamanagers het evenement. Dit jaar waren er meer dan duizend bezoekers. Het thema: De projectmanager in verandering

Verslag van een deelnemer

Dinsdagmiddag 15.15 uur, een overvolle zaal in het Nieuwegeinse Business Center. Rien ...

Lees meer →
0

Onderzoek verschil maken als projectmanager

Eind 2007 deed ik een model-leer-onderzoek naar de impliciete kwaliteiten van projectmanagers. Er moest toch meer zijn dan alleen een methode waardoor zij succesvol waren? De komende maanden presenteer ik de resultaten op de jaarlijkse projectmanagement parade van de beroepsvereniging IPMA Nederland.

Conclusies in vogelvlucht

Elk project is een samenspel van van mensen, rollen en disciplines. Een projectmanager werkt in de driehoek opdrachtgever, projectmanager en team. In dit speelveld kun je niet altijd het midden kiezen. Je hebt te maken met verschillende ...

Lees meer →
0

Verandermanagement in een internationale projectomgeving

Mijn inspiratie? 

Werken in een multiculturele omgeving met een ogenschijnlijk onhaalbaar doel op een vaste einddatum. En het dan samen halen.

Verandermanagement in een complexe project omgeving 

De business strategie van een wereldwijde organisatie met 4000 werknemers leidt tot de standaardisatie van diensten, processen en systemen. Onderdeel is de implementatie van een omvangrijk ERP-systeem voor de financiële, operationele en klantprocessen in Europa, dat 35% van het wereldwijde handelsvolume afhandelt.

Implementatiedatum

De implementatiedatum staat onwrikbaar vast door afhankelijkheden en het effect op de concurrentiepositie. Hiermee ontstond ...

Lees meer →
0