Van training naar leerwerkbegeleiding

In 2014 blikte ik met mijn collega’s bij Ruysdael terug op de ontwikkeling van twintig jaar training. Onderstaande bloemlezing over de transformatie van training naar leerwerkbegeleiding deel ik graag. Opleiden en trainen is niet hetzelfde. Volgens de Dikke Van Dale is opleiden ‘vormen, voorbereiden’ en trainen ‘oefenen’. Uit de leerpiramide van Edgar Dale (1900-1985) blijkt dat alleen het vormen of voorbereiden niet voldoende is. Hij stelt dat mensen het meest (90%) onthouden van dat wat ze zeggen en doen. Mijn trainingen, ...

Lees meer →
0

Recencies over het boek Energie door Wisselwerking

Beschrijving

Na de eerste serie succesvolle trainingen in 2011  is nu de achtergrond van deze vernieuwende kijk op duurzame innovatie beschikbaar als boek. Auteur Rien van Leeuwen laat de lezer kennismaken met de bevlogenheid die hij met zijn collega’s en vakgenoten deelt. Hij neemt de lezer mee in een ervaringsreis naar de balans tussen het organiseren van verandering en het genereren van de benodigde energie.

Lees meer →
0

Gregory Bateson en Ken Wilber

In mijn werk help ik mensen en teams om te ‘surfen’ op de onderstroom van interactie. In al die jaren maak ik elke keer een volgende slag in het doorgronden van het gedachtegoed van Gregory Bateson, die in mijn beleving direct of indirect een inspirator is voor Ken Wilber. In de ontwikkeling van een interventie-aanpak voor duurzame innovatie combineerde ik de principes van beiden in een praktijkkader waarmee vraagstukken een andere duiding krijgen.

Het Ruysdael praktijkkader voor duurzame innovatie is een ...

Lees meer →
0

Kunnen stuurgroepen voldoende anticiperen?

Onlangs coachte ik een programmamanager van een wettelijk verplicht programma. Meerdere projecten die tot doel hebben om te voldoen aan de eisen van de wet en de toezichthouder. Hij had een goede relatie met de stuurgroep, maar ergens was toch het gevoel dat het beter kan. 

Speelbal van externe druk

De valkuil bij dit soort programma’s is dat de stuurgroep een speelbal wordt van de externe druk. Besluiten zijn primair gericht op het voldoen aan externe criteria en de belangen van ...

Lees meer →
0

Wanneer neem ik eerder verantwoordelijkheid?

In het kader van een cultuurtraject vroeg een vermogensbeheerder naar een manieren om het ‘zelf verantwoordelijkheid en initiatief nemen’ te verhogen. MindSonar® gebruikte ik om de denkpatronen in kaart te brengen. Mijn focus was op één van de succes markers uit de a2Results® succesfactorscan die tijdens de intake mijn aandacht trok:

‘We voelen ons krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is voor het collectieve doel’.

Twintig deelnemers (een doorsnijding van de organisatie) maakten een Mindsonar test voor de volgende situatie: kies ...

Lees meer →
0

Leiderschap bij maatschappelijke organisatie

Een management team vroeg begeleiding omdat ze het voorbeeld wilden geven in een organisatie-ontwikkeltraject waar het ging om verbindend en zelfsturend werken. Ik verzorgde drie workshops en coaching van het management team. In de eerste  workshop was de focus op het begrips- en ervaringskader rond verbindend leiderschap en high performance teaming. In de tweede workshop draaide het om acceleratie naar succesvolle resultaten. In de derde workshop werd Mindsonar® ingezet.

De drijfveren en denkstijlen uit het Mindsonar® profiel sluiten naadloos aan op ...

Lees meer →
0

Veerkracht en aanpassingsvermogen op het werk

Wie nog nooit veranderingen in de manier van werken heeft meegemaakt verkeert tegenwoordig in een uitzonderingspositie. Vroeger spraken we over ‘de toekomst van werk’. Tegenwoordig is het de dynamiek van het werk. De wereld om ons heen, en daarmee ook hoe ons werk georganiseerd is, verandert bijna dagelijks. Onze reactie valt grofweg in drie categorien: hoofd in het zand (vermijden), hakken in het zand (vechten) of spelen in het zand (aanpassen). 

Onlangs verzorgde ik een masterclass over persoonlijke veerkracht en aanpassingsvermogen. ...

Lees meer →
0

Samen winnen

Het geeft enorm veel energie als je samen iets neerzet voor anderen, terwijl je zelf denkt dat het niet mogelijk is. Het draait allemaal om opties en mogelijkheden. In de masterclass ‘invloed op succesvol resultaat’ vind je nieuwe manieren van samenwerken in een scala van settings zoals multidisciplinaire teams, ketensamenwerking en innovatieprojecten.

Wat is succesvol?

Het woord succes komt van het Latijns successus (vooruitgang) en betekent letterlijk ‘een gunstige afloop’ of ‘welslagen’. Heel wat verbeteringen, projecten en transities beginnen met een enthousiaste ...

Lees meer →
0

Duurzame doelen ver van je bed?

In augustus zijn de lidstaten van de Verenigde Naties het eens geworden over de ontwikkelingsdoelen 2015-2030. Maar hoe ver van je bed staan deze Global Development Goals, ofwel SDG’s? Door technologie en sociale media komt de wereld steeds dichterbij, maar staan wij ook dicht bij de wereld?

 

Het grotere plaatje vertalen

De nieuwe ontwikkelingsagenda telt een portfolio van zeventien doelen met 169 subdoelen gericht op duurzame ontwikkeling op gebieden zoals armoede, economie, ongelijkheid, permanente educatie en klimaatverandering. Mondiale uitdagingen waar we dagelijks mee ...

Lees meer →
0

Innovatie begint met meerwaarde

Guy Kawasaki geeft tijdens een TEDxBerkeley event  principes en voorbeelden van innovatie. Een van zijn punten is dat innovatie begint met  “meaning”.

 

In het Nederlands laat zich dit op verschillende manieren vertalen. Ten eerste dat een innovatie betekenis heeft. Ofwel de gebruiker of ontvanger van een innovatie kan het plaatsen in zijn of haar wereld. Ten tweede dat het betekenis geeft: de innovatie heeft meerwaarde voor anderen. Een innovatie die er toe doet is nuttig, heeft ...

Lees meer →
0

De leer-kracht is aan zet

Een video-impressie van een aantal interactieve presentaties rondom het thema “kennis is macht, maar kennisdeling is kracht”, die ik verzorgde in opdracht van lob4mbo. De deelnemers waren vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen in het mbo. Doelstelling was kruisbestuiving van het bedrijfsleven en het onderwijs. Vooraf besefte ik het niet, maar er zijn vele overeenkomsten tussen het werk van een docent c.q. leerkracht en mijn werkterrein als trainer, coach en leerwerkbegeleider. We willen beiden een meerwaarde bieden aan anderen die een weg ...

Lees meer →
0

Using Mindsonar for team creativity

Imagine you are the leader of a multidisciplinary team and you want to boost your team ability to innovate in response to the dynamic business competition. How would you approach that? One of our customers, a local sales and support organization for a global IT-solutions provider asked us for a team intervention. I decided to combine the Mindsonar® test with other business NLP techniques. In the following text Mindsonar® Meta Programs are indicated in italic.

The big frame

The team was composed of various ...

Lees meer →
0

Het antwoord op verandergekte

Onlangs vond ik in mijn brievenbus een folder met de titel VERANDERGEKTE. Het was reclame voor het congres organiseren, adviseren& begeleiden. Zonder dat ik de folder opende, zette het me aan het denken. Goede slogan dus van de marketing afdeling. Een goed inhoudelijk thema ook trouwens. Wat zou daar het antwoord op zijn? In mijn gedachten doorliep ik mijn professionele werkveld van de afgelopen jaren. Vanuit het principe ” Alles wat je zoekt is er al”  vind je onderstaand ...

Lees meer →
0

Succesfactoren beïnvloeden met Mindsonar

Innovaties, veranderingen en projecten zijn niet altijd even succesvol. Ondanks de inspiratie en inzet van de betrokkenen staat de uitkomst altijd onder druk van het gehele krachtenveld van spelers. Stijlflexibiliteit, de vaardigheid om het gedrag aan te passen aan de gegeven situatie, bepaalt in veel gevallen de mate van invloed op de omgeving. De succesfactor-scan levert belangrijke informatie over de collectieve aspecten. De Mindsonar® test geeft informatie over de individuele denkstijlen die aan de basis liggen van het individuele en collectieve ...

Lees meer →
0

Training Focus en Plezier

Dynamische werkomgeving?

De training Focus & Plezier helpt je om met plezier te blijven presteren in dynamische omgevingen.Het centrale leerdoel is: Welke focus kies ik om energiek en met plezier te werken? Het is heel wat anders dat bijvoorbeeld een training time management. We gaan de strijd aan met de waan van de dag en zoeken de zin van het werk.

Wat is focus?

Er zijn drie soorten focus: aandacht voor jezelf, aandacht voor de interactie met anderen en aandacht voor de bredere ...

Lees meer →
0

Outperform to serve the business ecosystem

Recently we* facilitated a two day learning event for executives from companies around the globe. The purpose of this event was to create collective awareness across various disciplines and to establish initiatives for sustainable innovation. This is a global company that brings a wide range of innovative solutions and services to almost every sector of business. Technological innovation and a drive for change is in the DNA of the company culture and structure.

Transformation for growth

As with many companies there is ...

Lees meer →
0

Focus en plezier in dienstverlenende beroepen

Je hebt een dienstverlenend beroep en je merkt dat je steeds meer energie verliest aan ‘alles er omheen’. Denk maar aan organisatieveranderingen, nieuwe informatiesystemen, standaardisatie van processen, werkgroepen en dan ook nog al dat vastleggen van gegevens. De reden waarom je dit beroep hebt gekozen is het contact met de mensen en wat je voor hen kunt betekenen. De reden om te stoppen is misschien wel dat je het plezier, de inspiratie,  in het echte werk verliest door ...

Lees meer →
2

Verder denken dan Agile

Wat is het?

De wereld verandert, het werk verandert en daarmee ontwikkelen we gaandeweg een andere werkstijl. Het begrip Agile, in het Nederlands vrij vertaald naar behendig en beweeglijk, lijkt de laatste jaren het meest gebruikte woord in antwoord op de transitie waar de maatschappij en het bedrijfsleven zich in beweegt. Het betekent dat je open,alert en flexibel samenwerkt met anderen. Niet verlammen in plannen, maar samen doen en het plan bijstellen. Iteratief werken. Kleine resultaten aan elkaar koppelen zodat het waarde ...

Lees meer →
1

Human success factors for sustainable innovation

Innovation thrives on human interaction. Everything we use or will use in our daily life is the result of combined knowledge, experience and labor of others. Therefor human factors determine to a large extent what level of sustainability we are able to reach. These factors impact not only the way that we create outcomes but also the type of outcomes that we are able to co-create.

It is a well known fact that complex projects or situations need a deeper level of ...

Lees meer →
1

Wendbaar en behendig samenwerken

Op 3 juni 2014 organiseerde de Best Practice User Group voor de 17e keer het jaarlijkse BPUG seminar met als thema Planet Agile. In de kern ging het over het verdwijnen van de grens tussen project- en bedrijfsorganisatie. Over teaming en interactie. En natuurlijk over de discussie hoe het Agile gedachtengoed daarin een rol kan spelen. Ik verzorgde namens Ruysdael één van de presentaties.

High Performance Teaming

Triple-focus en professioneel plezier

Hier ervaar je wat er nodig ...

Lees meer →
0

Wat is jouw autofocus?

Ervaar jij ook werkdruk door het nieuwe werken? Uit de sportwereld leren we dat gerichte aandacht voor een activiteit of prestatie een enorme inspiratiebron kan zijn. Hoe kan het dan dat op het werk veel mensen impulsverslaafd zijn door het virtuele ‘gedoe’ via allerlei systemen en technologie?  Het is een bekend gegeven dat we onder druk steeds slechter informatie tot ons nemen en het meer energie kost om te schakelen tussen verschillende onderwerpen. We verstarren en krijgen een soort van autofocus ...

Lees meer →
7

Is Agile de nieuwe werkstijl?

De wereld verandert, het werk verandert en daarmee ontwikkelen we gaandeweg een andere werkstijl. Het begrip Agile, in het Nederlands vrij vertaald naar behendig en beweeglijk, kreeg in 2001 meer bekendheid toen een aantal software ontwikkelaars innovatieve methoden voor software ontwikkeling bespraken. Tegenwoordig is Agile een begrip dat niet alleen in software projecten een antwoord geeft op doorgeschoten regel- en plandrift, maar ook in het ‘gewone werk’ intrede doet. Agile werken betekent dat je open,alert en flexibel samenwerkt met anderen. ...

Lees meer →
11

Focus bij het kiezen van projecten

Onlangs organiseerde mijn collega en ik een intervisiebijeenkomst. De deelnemers kwamen van verschillende bedrijven en hadden de functie van hoofd projectmanagement. Aan de hand van verschillende thema’s uit het boek ‘Praktisch Projectmanagement met NLP’ bespraken we ervaringen uit de dagelijkse praktijk. De conclusie: Denkprocessen verschillen wezenlijk in de definitie en realisatiefase van het projectportfolio. Dit verklaart mogelijk de weerstand in de uitvoering.

Meer werk dan menskracht

Opvallend genoeg had iedereen wel een voorbeeld waaruit blijkt dat de hoeveelheid aan gewenste veranderinitiatieven, in ...

Lees meer →
2

Grensverkennend leren

Sociale innovatie klikt groot, maar is in de kern heel eenvoudig en praktisch: een goed gesprek, leren van elkaars ervaringen en samen nieuwe wegen vinden. Ik ontwierp en begeleide een dialoogtraject en deel graag de aanpak en tips.

De context

Zestig IT ondersteuners zijn sinds een half jaar landelijk georganiseerd. Zij worden geconfronteerd met een transitie, een structurele verandering in de manier van werken.  Ze hebben nu te maken met een leidinggevende op afstand,  worden geacht om landelijk samen te werken met collega’s ...

Lees meer →
0

Veiligheid in de keten is niet vanzelfsprekend

Engineering is niet meer wat het was. In multidisciplinaire projecten zijn de integrale aspecten, zoals veiligheid en duurzaamheid, niet altijd te beheersen met regels en procedures. Er zijn andere wegen, zoals effectieve wisselwerking en collectief leren, die eerder en sneller tot meer veiligheid en duurzaamheid in de keten leiden. Dit is een van de inzichten van leerwerkbegeleiding in projectteams in de energie-sector. 

Anders werken en denken

De dynamiek in het werk is de laatste tijd meer toegenomen dan ooit. Op allerlei vlakken ...

Lees meer →
0

My respect for Nelson Mandela

I wish to express my respect for Nelson Mandela. An authentic leader connecting worlds who inspires me to inspire others. I share his tekst that made a difference in my life.

Inspiration

Our  deepest  fear  is  not  that  we  are  inadequate

Our  deepest  fear  is  that  we  are  powerful  beyond  measure

It  is  our  light,  not  our  darkness,  that  most  frightens  us

We  ask  ourselves:  “Who  am  I  to  be  briljant,  talented,  fabulous?”

Actually,  who  are  we  not  to  be?

You  are  a  child  of  god

Your  playing  small  does  not  serve  the  world

There  is  nothing  enlightened  about  shrinking  so  that  other  people  won’t feel  insecure  around  you

We  are  all  meant  to  shine  as  children  do

We  are  born  to  make  manifest  the  glory  of  God  that  is  within  us

It  is  not  in  some  of  us:  it  is  in  everyone.

And  as  we  make  our  light  shine,

we  unconsciously  give  others  permission  to  do  the  same

As  we  are  liberated  from  our  fear,  our  presence  automatically  liberates  others

Nelson  Mandela.

Lees meer →
0

Authentiek handelen mistlicht in sociaal verkeer

Hoe vaak komt het niet voor dat mensen langs elkaar heen praten? Of dat je denkt elkaar te begrijpen, maar dat later in de praktijk het tegendeel blijkt? Vooral in leidinggevende relaties, zoals op de werkvloer of in projecten, lijkt het wel of een enorme mist het zicht vermindert. Vaak voelen mensen zich opgelaten of sluiten ze zich gewoon af voor de ander. Authentiek handelen is voor velen knap lastig. Dit is mijn waarneming in leerwerkbegeleiding en coaching.

Wat is authentiek ...

Lees meer →
8

NBD Biblion recensie

wisselwerkingLeeuwen, Rien van / Praktisch projectmanagement met NLP : energie door wisselwerking – EAN 9789080745506

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Praktisch projectmanagement met NLP : energie door wisselwerking / ...

Lees meer →
0

Video-impressie over leren

Leren is oneindig

Een leven zonder leren bestaat niet. Bewust of onbewust leren we elke seconde iets nieuws. Leren is beleven, experimenteren en ervaren. Leren is informatie, belevingen en ervaringen uit het verleden toepassen in het hier en nu. Transfer, of kennisoverdracht tussen verschillende situaties of contexten. Maar leren is ook afstand nemen, patronen herkennen en deze patronen aanpassen, verbeteren en veranderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren om te groeien

Als je echt iets nieuws leert, dan heeft dat invloed op wat je voelt, denkt ...

Lees meer →
0

De (wan)hoop van de productmanager

Productmanagers hebben geen eenvoudig beroep. Zij worden geacht om vanuit een functionele verantwoordelijkheid doelen te bereiken die voor anderen onmogelijk lijken. Samenwerken en innoveren is de verwachting. De hoop: een product of dienst waar de hele wereld naar vraagt. De realiteit: de waan van de dag en gebrek aan kennis. Onderstaand een verslag van leerinterventies in dit vakgebied.

Ik zit in de klem!

Het is een bloeiperiode en financiele instellingen innoveren in ...

Lees meer →
1

Elkaar inspireren en zo groeien

Onderstaand vind je een impressie van de verkorte training Praktisch Projectmanagement met NLP, die de Ruysdaelers in het najaar van 2012 samen meemaakten. Twee dagen in balans en in de flow. We delen graag hoe inspiratie en wisselwerking groei kan stimuleren.

Diepere samenwerking geef duurzame resultaten

We begonnen met een ontmoetingsgesprek. De essentie van diepere samenwerking is namelijk contact maken en inleven. Daarna gingen we aan de slag met het idee: “sta bewust stil bij datgene wat je inspireert, want dan zal ...

Lees meer →
0

Verantwoordelijkheid nemen als werkstijl

Verantwoordelijkheid nemen is waarschijnlijk het meest verwarrende begrip in de onderlinge communicatie op werk. Er zijn mensen met een enorm hoog verantwoordelijkheidsgevoel, maar er zijn er ook die de kantjes er vanaf lopen. Wat is verantwoordelijkheid nemen eigenlijk?  Sommigen vinden dat je alles moet doet wat in je macht ligt om invulling te geven aan je rol om project- of afdelingsdoelen te halen. Met gevaar dat jij het duikgedrag van anderen gaat compenseren. Anderen zijn van mening dat verantwoordelijkheid nemen ...

Lees meer →
3

Kennis is macht maar kennisdeling is kracht

Kennisdeling in de Bermudadriehoek

Onlangs verzorgde ik workshops over kennisdeling voor mensen die in en om projecten werken. In de de Bermuda driehoek werken noemde ik het zelf wat gekscherend. Omdat er nogal wat kennis verloren gaat tussen portfoliomanagers, projectleiders en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de rechtvaardiging van projecten vanuit de business. Een moeilijk werkveld, want zij hebben niet alleen te maken met een stroom van informatie (en daarmee kennis)  tussen strategie en operatie, maar ook tussen en binnen de verschillende ...

Lees meer →
3

Balans en wisselwerking op het werk

Spelen in het krachtenveld

Iedereen worstelt wel eens met balans en wisselwerking. Althans als ik goed luister naar signalen in de trainingen over praktisch projectmanagement. De deelnemers aan deze trainingen, ervaren projectleiders, zoeken tips om effectief te blijven in het krachtenveld van projecten. In de bovenstroom, zeg maar de rationele kant, hebben zij te maken  met de harde beheersing van het project met alle stuurparameters, rapportagelijnen, structuren en processen. In de onderstroom, de zachte kant, gaat het meer over de drijfveren ...

Lees meer →
7

FITTER communiceren geeft energie

Elk project, verandering of innovatie staat of valt met goede onderlinge communicatie. Zonder communicatie stokt de flow van informatie en kennis. Zonder communicatie verzandt het mensenwerk in afsluiting en strijd. Communicatie is het fundament voor goed leiden, samenwerken, leren en veranderen. Verschillen zullen er gelukkig altijd zijn. Het is de kunst om verschillen overbrugbaar te maken en daardoor iets nieuws of beters te creëren. Goede onderlinge communicatie zorgt dat het onbenoemde bespreekbaar wordt doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen. ...

Lees meer →
4

Ondernemend projectleiderschap kun je leren


“Maar ik ben geen ondernemer”

Niet iedereen vind dat hij of zij een ondernemer is. Een belemmerende gedachte die mogelijk ingegeven is door het idee dat een ondernemer alles in de waagschaal stelt om een droom te verwezenlijken. De oorspronkelijke definitie van het woord ondernemer is te herleiden naar het woord Entrepreneur: iemand die bereid is een nieuwe “onderneming” te  lanceren en daarbij volledige verantwoordelijkheid neemt voor de uitkomst. Een project is eigenlijk een “onderneming in het klein”: het ...

Lees meer →
3

Een gesprek over samenwerken

Een goed gesprek over samenwerken

Dit is een samenvatting van het gesprek van Maarten Michels, projectmanager, met met Rien van Leeuwen, een van de trainers van de training Praktisch Projectmanagement met NLP. Dit gesprek ging over “Samenwerken in en om het project”.

Samenwerken in en om het project

Hoe krijg je de mensen in, om en buiten het project geïnspireerd, betrokken en productief? Je krijgt de meest moderne tools aangereikt om slim samen te werken. Zonder en met formele structuren. Over het afstemmen ...

Lees meer →
0

Video-impressie high performance teaming

Samenwerken om resultaat neer te zetten, is al zo oud als de mensheid. Samen jagen, samen oogsten, samen bouwen. Toch is goed en duurzaam samenwerken tegenwoordig nog een ontzettend uitdagend onderwerp. Er zijn zoveel verschillende mensen, verschillende samenwerkingsverbanden en verschillende doelen, dat niet iedereen het even eenvoudig vindt. Het is mijn overtuiging dat de primaire wil om samen te werken bij iedereen aanwezig is. Het is vaak de context en het ontbreken van de benodigde individuele en collectieve vaardigheden waardoor ...
Lees meer →
0

Een succesvol project is mensenwerk

Een project is een fantasie

Een project is een droom, een fantasie of in het beste geval een verzameling ideeën, inspiraties en drijfveren van een groep mensen. Met deze stelling begon ik  de voorlichtingsavond van Ruysdael over een nieuwe training voor de “zachte kant” van projectmanagement. De zachte kant is alles wat impliciet, onbewust en/of ongrijpbaar is. En dan hebben we het over cultuur, inspiratie, passie, gevoel, intuïtie, noem maar op.

Meerdere perspectieven

Een project kun je vanuit meerdere perspectieven bekijken. Misschien de meest ...

Lees meer →
0

Een gesprek over leren

Dit is een samenvatting van het gesprek van Maarten Michels, projectmanager, met met Rien van Leeuwen, een van de trainers van de training Praktisch Projectmanagement met NLP. Dit gesprek, in het voorjaar van 2012, ging over “ Resultaat door delen en kennisdeling”.

Resultaat door leren en kennisdeling

Hoe bouw je samen voort op bestaande kennis en ervaring, zodat anderen de projectresultaten blijven toepassen? We bespreken de principes rondom diepteleren en kennisoverdracht en nemen je mee in een zoektocht naar de praktische toepassing ...

Lees meer →
0

Een gesprek over leiden

Dit is een samenvatting van het gesprek van Maarten Michels, projectmanager, met met Rien van Leeuwen, een van de trainers van de training Praktisch Projectmanagement met NLP. Dit gesprek, in het voorjaar van 2012, ging over “ leiden vanuit verbinding en samenhang”

Leiden vanuit verbinding en samenhang

Hoe geef je zodanig invulling aan het werkwoord “leiden” dat jouw project succesvol is? Geen eenvoudige opgave gezien de toenemende werkdruk, door trends op het gebied van “het nieuwe werken” en door nieuwe vormen van ...

Lees meer →
0

Energievreters in projecten

In 2013 verzorgde Ruysdael een serie turbotrainingen over Praktisch Projectmanagement met NLP. Meer dan 100 projectmanagers uit alle windstreken en bloedgroepen van BV Nederland maakten kennis met deze training. Elke trainingsdag begon met dezelfde vraag: ‘ wat is jouw bedoeling om deze training te volgen?’. De meest gehoorde verzuchting: ‘we verspillen tijd en energie’ of de meest genoemde ambitie: ‘we willen slimmer samenwerken’. Na afloop van de training was het meest genoemde praktische inzicht: ‘energie ontstaat door wisselwerking!’

De top vijf ...

Lees meer →
0

Praktijkleren de blinde vlek in projecten

Wat is praktijkleren?

Praktijkleren  is leren vanuit de praktijk voor de praktijk. Uitzoeken en aanvoelen wat werkt en wat niet. Terwijl je werkt. Praktijkleren is leren in “realtime”. Kleine leerervaringen die zich aaneenrijgen  tot inzicht en ervaring. Vergelijk het maar met leren autorijden nadat je geslaagd bent voor je rijbewijs. Pas in het verkeer, als je verrassende situaties meemaakt zonder dat de instructeur bijstuurt of evalueert, doe je de diepere ervaring op. Ervaring en daarmee ook impliciete kennis die de basis ...

Lees meer →
4

Praktijkleren in projectteams

Innovatie, ontwerp, realisatie en beheer in de Energie-sector kent een eigen dynamiek. Het gaat om veiligheid, innovatie in energieopwekkingen en de transitie naar een nieuw tijdperk. Het is een sector van vele vakdisciplines en een hoge mate van integriteit. Alles heeft met elkaar te maken. Van ruimtelijke ordening en maatschappelijke vraagstukken tot en met sociale en technologische innovatie.

Praktijkleren in projectteams, in kleine stapjes tijdens het werk, kan een goede interventie zijn. Onderstaand mijn ervaringen als leerwerkbegeleider bij projecten onder hoogspanning. Projecten ...

Lees meer →
0
Pagina 1 van 2 12